Česká televize zpomalila původní plán přechodu na nový systém digitálního pozemního vysílání DVB-T2.

Česká televize cukla od oznámeného postupu na vynucený standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2. Divákům ponechá zpřístupněny stanice Déčko/Art a ČT Sport v původním standardu DVB-T až do listopadu 2019. Teprve potom přesune všechny své stanice do systému DVB-T2, k jehož příjmu lidé potřebují nejmodernější televizor nebo nový set-top a anténu.

Česká televize oznámila, že zpomaluje přechod na vysílání DVB-T2, jež zahájila v březnu. V důsledku tohoto přechodu, respektive kvůli vypnutí části vysílací sítě měla menší část obyvatel ČR přijít o program ČT:D/ČT art. A od května měla přijít i o ČT Sport. Ten měl být podle dřívějších plánů od konce letošního května dostupný v terestrickém vysílání pouze v přechodovém multiplexu DVB-T2 a v regionálních DVB-T sítích.

Česká televize původně zahájila přechod na nový systém DVB-T2 již v polovině března.

„Česká televize aktuálně zahajuje souběžné vysílání v DVB-T2/HEVC a postupně ukončuje existující dočasná doplnění stávajícího multiplexu veřejné služby, které představují služby nad povinnost zákona č. 438/1991 sb.,“ konstatovala ve vyjádření pro naši redakci Česká televize dne 20. dubna.

Souběžně však přišla se změnou původního postupu.

Dočasné řešení do roku 2019

Nové schéma označila za „dočasné řešení“. Jeho podstatou je, že všech 5 stanic ČT bude dostupných ve stávajícím multiplexu 1.

„Česká televize umožní divákům, aby všechny její programy od 24. 4. naladili na jednom místě,“ uvedla veřejnoprávní organizace.

Uvedený stav bude trvat do konce listopadu příštího roku. Právě v listopadu 2019 chce ČT definitivně přejít na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC. Přechodová síť DVB-T2 bude po listopadu 2019 jedinou platformou pozemního digitální vysílání, na které bude možné přijímat stanice České televize.

ČT současně podotkla, že v důsledku zpomalení přechodu na DVB-T2 dojde k částečnému snížení rychlosti a rozsahu doplňkových služeb, jako je elektronický programový průvodce či teletext, a také k dílčímu snížení obrazové kvality programů.

Uvedené nové, „dočasné řešení“ prezentovala ČT jako příležitost poskytnout divákům dostatek času na přípravu na přechod na DVB-T2 a nákup nových televizorů či set-top boxů.

„Cílově má existovat šest sítí DVB-T2 a všechny bude možné přijímat jedním zařízením, pokud bude v místě dostupný signál. Pokud si dnes divák pořídí STB či TV s tunerem DVB-T2/HEVC bude mít zařízení způsobilé přijímat všechny dostupné multiplexy,“ vysvětlila Karolína Blinková, tisková mluvčí ČT.

V souvislosti s „dočasným řešením“ tak domácnosti (ty, které o něj přišly či měly přijít) opět získají přístup ke kanálu ČT:D/Art, který ve standardu DVB-T ztratily poté, co televize koncem března spustila přechodovou vysílací síť DVB-T2.

Vláda a plán 

ČT zdůvodnila původně zahájený přechod na novou vysílací platformu DVB-T2 rozhodnutím vlády, evropských orgánů a mezinárodními dohodami v rámci tzv. druhé vlny digitalizace. S tím, že na nový standard vysílání se celá ČR musí kompletně přesunout v červnu roku 2020.

Současné DVB-T vysílání má následně uvolnit frekvenční pásmo 700 MHz datovým sítím pro novou generaci vysokorychlostního mobilního internetu.

Samotný technický plán přechodu na DVB-T2 v ČR se však teprve připravuje…

V polovině dubna letošního roku dokončila Koordinační expertní skupina přípravu dokumentu a předala jej k připomínkám Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Tento harmonogram spouštění finálních sítí DVB-T2 a vypínání kmitočtů celoplošných multiplexů DVB-T se tak teprve dostává na začátek legislativního procesu, počínaje meziresortním připomínkovým řízením, přes legislativní radu vlády až po projednání na vládě.

Unáhlený přechod

Zahájení přechodu vysílání stanic ČT na nový standard DVB-T2 již v březnu 2018 se proto mohlo jevit jako unáhlené. ČT však takové výtky odmítla.

„Změna z DVB-T na DVB-T2 je složitý proces, který není možné uskutečnit během několika měsíců,“ konstatovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

Změna původního postupu, respektive zpomalení přechodu na DVB-T2 a ponechání všech stanic ČT v jednom dostupném multiplexu je mnohými chápána jako reakce ČT na negativní ohlasy veřejnosti, která nebyla připravena na vypnutí části vysílání, respektive na případnou ztrátu některých stanic (zatím šlo specificky o „Déčko“) v rámci zahájeného přechodu na DVB-T2.

Například v některých bytových domech může být úprava či výměna společné domovní antény kvůli sporům obyvatel problematická. Řada domácností o technických změnách ČT nevěděla s dostatečným předstihem, anebo jim dobře neporozuměla.

Někteří diváci, kterých se již vypínání části vysílání dotklo, začali uvažovat o tom, že namísto přechodu na DVB-T2 si raději pořídí alternativní způsob příjmu televizního signálu buď prostřednictvím kabelové televize, satelitního či internetového příjmu.

Kompenzace nákladů

Podle některých spekulací však za nově oznámeným „dočasným řešením“ ČT může být otázka kompenzací nákladů přechodu na DVB-T2. Podmínkou (nutnou, nikoliv postačující, pozn. redakce) úhrady nákladů z veřejných zdrojů je to, že přechodová síť v DVB-T2 musí být obsahovou kopií sítě DVB-T.

Pokud by ČT přestala některou stanici vysílat v rámci DVB-T, respektive pokud by vysílala některé své stanice jen v DVB-T2, pak by tato „T2“ síť nemohla být považována za přechodovou a ČT by pak vůbec nemohla žádat o úhradu svých nákladů na tento přechod.

Nejasným aspektem přechodu na DVB-T2 jsou výhody, respektive přínosy přechodu na DVB-T2 pro diváky. Uváděna bývá údajná zvýšená kvalita vysílání či příjem více stanic.

Realita tomu však zatím nenasvědčuje, zejména pokud jde o vysílání ve vysokém rozlišení (HD). Jediným hmatatelným přínosem může být zvýšení počtu stanic České televize vysílaných v HD.

Veřejnoprávní televize v novém vysílání DVB-T2 (zřejmě od listopadu 2019) zpřístupní v HD kvalitě všech 5 svých stanic (respektive 6, pokud chápeme „Déčko“ a Art jako 2 různé stanice…). Doposud v HD kvalitě poskytovala v rámci terestrického digitálního vysílání jen kanály ČT1, ČT2 a ČT sport.

Tím však nabídka HD stanic vysílaných v novém „pokrokovém“ formátu DVB-T2 zřejmě končí. Žádný další provozovatel televizního vysílání zatím o nabídce svých stanic v HD kvalitě, které by byly volně přístupné v pozemním vysílání, neuvažuje…

Více se tématu budeme věnovat v dalších připravovaných článcích o problematice DVB-T2.

Více o tématu čtěte také zde:

Sociálně spravedlivé TV vysílání DVB-T2 se může změnit v blamáž a podvod na divácích