CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), průmyslový holding sídlící převážně v České a Slovenské republice, ustanovil do pozice svého právního zástupce (attorney) v USA s odpovědností za právní i veřejné záležitosti CSG v této zemi Lannyho Jesse Davise.

Davis je partnerem a spoluzakladatelem právnické firmy Davis Goldberg Galper a společnosti Trident DMG, která se zabývá mediální komunikací a oblastí public affairs. Tento krok demonstruje odhodlání CSG k dlouhodobé spolupráci s vládou USA, rozšiřování podnikatelských aktivit CSG v této zemi a prohlubování partnerství s americkými podniky.

Lanny Davis je známým americkým právníkem, konzultantem, autorem a televizním komentátorem sídlícím ve Washingtonu DC. K jeho úkolům patří poskytování právního poradenství pro CSG a také komunikace s americkou vládou i médii v USA jménem CSG.

Michal Strnad, vlastník CSG, uvádí: „Chceme dále rozvíjet pevné vztahy s americkým průmyslem a mít i spolehlivý komunikační kanál pro kontakt s americkými institucemi. K tomu potřebujeme silného partnera s vynikající pověstí a zkušeností v oblasti práva a médií. Tuto roli plní Lanny Davis, který bude úzce spolupracovat s našimi ostatními právními zástupci v USA.“

Lanny Davis říká: „CSG je příkladem úspěšné středoevropské soukromé společnosti vytvářející přidanou hodnotu a pracovní místa, která vznikla po rozpadu Sovětského Svazu, aby se stala průmyslovým lídrem nejen v rámci České republiky a Střední Evropy, ale i celosvětově. Její pověst dodavatele kvalitních produktů a budovatele obchodních vztahů se spolehlivostí a integritou představuje příběh, který by americké podnikatelské veřejnosti neměl zůstat neznámý – a já se těším, až budu pomáhat tento příběh sdělovat lídrům mediálního světa i politické a občanské společnosti USA.“

Lanny Davis je absolventem Yaleovy univerzity a právnické fakulty Yale Law School. Déle než 40 let aktivně působí v právní oblasti, médiích a politické sféře ve Washingtonu D. C., v rámci celých USA a ve státě Maryland. Je partnerem v několika celosvětově významných právnických firmách. V roce 2009 založil svoji vlastní právnickou firmu Davis Goldberg Galper PLLC, kterou z pozice zakládajícího partnera dostal mezi přední americké společnosti poskytující kombinující právnickou odbornost s mediální komunikací.

Je také dlouhodobým televizním komentátorem a hostem televizních pořadů mimo jiné na CNN, MSNBC, Fox News a řadě rozhlasových stanic, je pravidelným dopisovatelem listu The Hill zabývajícím se děním v nejvyšších patrech washingtonské politiky. Přispívá do různých dalších médií, jako jsou The Huffington Post, The Daiuklyt Caller či konzervativní webové stránky News Max. Je autorem řady knih o politické a mediální strategii.

Davis má přátele i kořeny na obou stranách amerického politického spektra, které sahají až do let strávených na vysokoškolských studiích. Od roku 1996 do roku 1998 byl zvláštním poradcem prezidenta Billa Clintona. V roce 2005 prezident George W. Bush jmenoval Davise členem pětičlenné Rady pro dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami, kterou vytvořil Kongres USA v rámci zákona o reformě zpravodajství z roku 2005.

Skupina CSG a její členové již aktivně spolupracují s několika americkými společnostmi. Hlavním projektem v tomto ohledu je výroba obrněných vozidel Pandur II 8×8 CZ na základě licenční smlouvy se společností General Dynamics European Land Systems, dceřinou společností US General Dynamics Corporation. Dalším příkladem jsou významné kontrakty na letecký výcvik, které společnosti skupiny CSG realizují pro americkou korporaci Raytheon.