Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovala na pražském vrchním soudu. Zadržen byl soudce Ivan Elischer. Na soudu je od roku 2013 a specializuje se na drogovou trestnou činnost, na starost měl zejména závažné drogové kauzy.

Policie ho podle informací Seznamu zadržela nikoliv kvůli jednomu, ale více případům.

Podle trestního řádu může být zadržená osoba v policejní cele nejvýše 48 hodin. Do té doby musí být podán návrh na uvalení vazby nebo musí být propuštěna.

Podle zákona o soudech a soudcích lze soudce za činy spáchané v souvislosti s výkonem funkce trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta. Orgán, který stíhání proti soudci zahájí, o tom musí vyrozumět ministerstvo spravedlnosti a předsedu příslušného soudu.

Obviněného soudce může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu.

(jaz)