Do Sokolova se kvůli sociálním dávkám přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, převážně Romů. (ilustrační obrázek)

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček upozornil na nekalé praktiky se sociálními dávkami v Sokolově. O návštěvě města se rozpovídal na svém facebooku, kde objasnil, jak někteří obyvatelé obírají stát o velké částky.

Křeček poukázal na to, že Sokolov patří mezi obce, které využily zákonnou možnost vydat opatření umožňující, aby jedna ze sociálních dávek (příspěvek na bydlení) byla vyplácena všem, kteří na tuto sociální dávku mají nárok, ale nebyla přiznána těm, kteří se do obce nově přistěhují.

„Z mnoha hledisek jistě problematické opatření. Obecně se soudí, že toto opatření má zabránit negativnímu jevu plynoucímu z naší neschopnosti zajistit podmínky bydlení lidem, které pro jejích vztah k bytovému majetku, ke spoluobčanům a spolubydlícím a k veřejnému pořádku nikdo běžně byt nepronajme a které jsem si zvykli nazývat obchodníky s chudobou,“ napsal na sociálních sítích.

Sám proto na konci února podle svých slov Sokolov navštívil, aby se na místě přesvědčil, jaké jsou příčiny a důsledky tohoto opatření v praxi.

„Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24 tisíc obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření se do obce přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů,“ popsal zástupce ombudsmanky.

„Jaké jsou podmínky takového bydlení? Vlastník bytové jednotky uzavře s novým nájemcem nájemní smlouvu, ve které stanoví nájem ve výši 250 korun za metr podlahové plochy – tedy nájem, který by i v Praze byl považován vysoký. Tyto peníze mu samozřejmě nikdo nezaplatí, neboť tato částka uvedená v nájemních smlouvách slouží jen k tomu, aby se navyšovala úroveň „místně obvyklého“ nájemného, podle kterého úřady práce vyplácejí na bydlení sociální dávky, v tomto případě příspěvek na bydlení,“ vysvětlil.

Křeček poukázal na to, že zatímco v obecních bytech se v Sokolově platí podle kvality bytu 33 až 65 korun za metr, úřad zde vyplácí jako příspěvek na bydlení 100 korun za metr podlahové plochy.

„Pokud takových bytů v obci vlastní pronajímatel několik set, snadno si každý spočítá jeho měsíční příjem. Nejde však o příjem jediný. Pronajímatel stanoví nízké zálohy na služby, čímž nájemcům po vyúčtování vzniká vysoký nedoplatek. I ten úřad, po předložení vyúčtování, zaplatí. Pokud byt není řádně vybaven úřad práce poskytne potřebnému nájemci na zařízení bytu až 65 tisíc korun. Když se ten po nějaké době vystěhuje, poskytne úřad na vybavení bytu stejnou částku novému nájemci znovu. Pronajímatel se o stav bytu starat tedy nemusí,“ napsal Křeček.

Finance podle něj jde od státu získat i jinak. Díky pěstounské péči.

„Jiný způsob jak získat snadno peníze od státu je existence ‚příbuzenských pěstounů‘, kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovaly nikoliv cizí osoby, ale, pokud je to možné, některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto ‚pečujících‘ o 4 děti, dostává měsíčně 69 tisíc korun,“ odtajnil Křeček.

(jaz)