Spor o značku Prim se v v současné době řeší před krajským soudem v Hradci Králové.

Falsifikátem je podle nezávislého znaleckého zkoumání jeden z klíčových důkazů, které společnost MPM – Quality od roku 2015 prezentuje na podporu svého tvrzení, že autorem loga PRIM byl známý grafik Jiří Rathouský. Jde o údajný zápis z porady z roku 1968, ve kterém je mimo jiné zmíněno jméno Mgr. Rathouského. Ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že dokument vznikl podstatně později, než je datum na dokumentu uváděné, tj. 18.12.1968. Podle nezávislého soudního znalce byl napsán na psacím stroji, který se vyráběl v letech 1973-1974 (Kompletní znalecký posudek máme k dispozici).

Manželé Jarešovi, dědici po grafikovi Jiřím Rathouském, již dříve několikrát neuspěli u českých i evropských úřadů se snahou o prokázání autorství loga PRIM. Přesto s nimi společnost MPM-Quality uzavřela licenční smlouvu a o nikdy neprokázané autorství Mgr. Rathouského se velmi často opírá. V současné době se tato věc řeší také před Krajským soudem v Hradci Králové. Právě pro toto řízení nezávislý znalecký posudek vznikl.

Jediným oprávněným subjektem, který může v České republice používat na své náramkové hodinky označení PRIM, je aktuálně tradiční výrobce hodinek ELTON hodinářská, a.s., který je podle dřívějších platných soudních i správních rozhodnutí právním pokračovatelem národního podniku ELTON. Společnosti MPM – Quality byla totiž již na sklonku roku 2016 podle pravomocného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vymazána i slovní ochranná známka PRIM pro náramkové hodinky – nezáleží tedy na tom, jaké písmo nebo logo je použito.

Kdy přesně falsifikát, prezentovaný společností MPM-Quality a manželi Jarešovými, vznikl, kdo a za jakým účelem jej vytvořil, není v tuto chvíli jasné. Pochyby o jeho pravosti však vzbuzovaly od počátku i některé údaje v obsahu. Píše se v něm například o „Ministerstvu průmyslu a obchodu“, které v roce 1968 vůbec neexistovalo. Ministerstvo tohoto jména vzniklo až v roce 1992. V roce 1968 se nazývalo Ministerstvem těžkého průmyslu.

„Tvrzení společnosti MPM-Quality, že autorem loga je Jiří Rathouský, považujeme od počátku za účelové. Je přece nemyslitelné, aby se uznávaný grafik, o jehož práci byla napsána řada článků, nikde ani slovem nezmínil o tom, že jeho autorské dílo nosí na zápěstí každý druhý Čechoslovák,“ říká generální ředitel společnosti ELTON hodinářská Michal Batelka. Autorem známého loga PRIM je tedy podle všech dosavadních rozhodnutí bývalý zaměstnanec n.p. ELTON, pan Josef Žid. Závěry soudního znalce budou využity i v dalších sporech, ve kterých je tento falsifikát použit jako důkaz. „Jsem přesvědčen, že i toto zjištění přispěje k ukončení mnohaletých sporů a všechny hodinky PRIM na našem trhu budou pocházet již jen z produkce ELTON hodinářská, která je v ČR prokazatelně vyrábí,“ dodává Michal Batelka.