Vlna kritiky se snesla na potravinovou banku z německého Essenu. Ta totiž mezi své klienty nepřijímá migranty. Uvedla, že mladí muži z řad uprchlíků tvoří stále větší podíl příjemců její pomoci. Kvůli nim se pak potravinovou banku bojí navštěvovat důchodci a ženy samoživitelky.

Pobočka potravinové banky v Essenu před časem rozhodla, že bude jako nové klienty registrovat už jen německé občany.

Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany politiků, organizací pomáhajících migrantům, ale i většiny dalších poboček organizace Tafel z celého Německa.

Předseda integrační rady města Essenu Miguel Martin González Kliefken uvedl, že rozhodnutí potravinové banky hraje do karet pravicovým extremistům. Řešením by podle něj bylo spíše zastavit výdej pomoci těm, kteří dělají problémy, než potrestat všechny na základě jejich původu.

Také Christian Woltering, ředitel organizace, která zastřešuje charity ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde Essen leží, označil rozhodnutí za vodu na mlýn pravicových populistů. Smyslem organizací, jako je Tafel, je podle něj pomáhat nezávisle na pasu, který má v kapse člověk v nouzi.

Zhruba 930 poboček organizace Tafel v Německu rozdává potřebným potraviny, které by jinak skončily z různých důvodů v odpadu. Lidé, kteří o pomoc žádají, musí prokázat, že jsou příjemci některé z forem sociálních dávek.

(jaz)