Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) si zajišťuje dodávky energií několik set firem, mezi nimi také státní podniky a další stovky komunálních společností, např. dopravní podniky, teplárny, technické služby, sportovní a rekreační zařízení či vodárny. Ty na burzovním trhu oceňují nižší ceny energií, ale i rychlost, flexibilitu a jednoduchost nákupu. Řada firem s nižší spotřebou energií k nákupům využívá svých profesních svazů a asociací.

Příkladem může být Elektrotechnická asociace ČR (ElA), která nakoupila dodávky elektřiny a zemního plynu na letošní rok více než 40 svým členům. Podle ředitele Elektrotechnické asociace Jana Prokše přesáhl objem nakoupených energií na ČMKBK 6 milionů korun.

„Kupující kromě lepší ceny získali i organizaci výběrového řízení a rovněž jim ElA ušetřila i trochu času a sil na organizaci nákupu,“ uvedl v zářijovém čísle časopisu Elektro.

Doplnil, že komoditní burza je místo zřízené speciálním zákonem a pod dohledem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Proto se podstatně liší od různých internetových aukcí – je garantována nestrannost burzy, jakékoliv nestandardní postupy jsou vyloučeny. Díky tomu je nákup na komoditní burze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a tak společně nakupují nejen firmy, ale i obce, nemocnice, občanská sdružení – protože bez zbytečného papírování nakoupí energie levně a v souladu se zákonem. To je dobré i pro prezentaci firemní integrity a v souladu s korporátními etickými kodexy.“

O nákupu elektřiny a plynu pro své členy na ČMKBK informoval v minulých letech i Zemědělský svaz ČR, který na dodávkách energií na loňský rok pro 37 členských firem ušetřil téměř 5 milionů korun. Podobně postupovala i Asociace českých nábytkářů.

Mezi firmy nakupující na kladenské komoditní burze patří i řada státních podniků. V profilu veřejného zadavatele zveřejnil nákup plynu na 2. pololetí 2017 a celý rok 2018 např. Palivový kombinát Ústí, s.p. Ten na burze nakoupil loni v dubnu téměř 4,3 tisíce megawatthodin plynu v režimu velkoodběr za jednotkovou cenu 467 Kč/MWh.

Stejně tak si na kladenském energetickém trhu podle serveru www.egri.cz zajistily dodávky energií státní podniky Lesy České republiky, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Odry a Povodí Ohře, které se loni účastnily centralizovaného nákupu organizovaného Ministerstvem zemědělství ČR.

Energie na ČMKBK nakupuje i řada společnosti v majetku měst. Příkladem může být Teplo Frýdlant, společnost zabezpečující výrobu, rozvod a dodávku tepla a teplé vody pro město Frýdlant.

„Společnosti Teplo Frýdlant s.r.o. se opět podařilo výhodně nakoupit energie na komoditní burze. Pro roky 2018 a 2019 to znamená, že ušetří na energiích zhruba 1,2 milionu ročně v porovnání se spotřebami roku 2016,“ informoval loni na webových stránkách města jednatel společnosti Jaroslav Vančura.

(jaz)