Velká Británie na tom bude po brexitu ekonomicky hůře, vyplynulo z tajné vládní analýzy.

Velká Británie na tom bude po vystoupení z Evropské unie (EU) ekonomicky hůře, vyplynulo z tajné vládní analýzy. Brexit podle dokumentu nejhůře postihne finanční, chemický, oděvní, potravinářský, automobilový a maloobchodní sektor.

Na záležitost upozornily Novinky.cz. Dokument Analýza odchodu z EU (EU Exit Analysis), který zveřejnil deník Financial Times, je datován k lednu 2018 a zabývá se třemi nejpravděpodobnějšími scénáři brexitu.

Pokud by se Británie s EU nedohodla a zůstala by odkázána na pravidla Světové obchodní organizace (WTO), ekonomický růst Británie by v následujících 15 letech zpomalil o 8 procent.

V případě rozsáhlé dohody o volném obchodu s EU by došlo k redukci hospodářského růstu o 5 procent.

Měkký brexit, kdy by Británie zůstala členem Evropského hospodářského prostoru (EHP), by pak z růstu ukrojil 2 procenta za patnáct let.

Variantu měkkého brexitu však předsedkyně britské vlády Theresa Mayová vylučuje. Příznivcem této varianty naopak zůstává například ministr financí Philip Hammond.

Ministři EU se dohodli na nabídce přechodného období pro Británii

EU nabídla Spojenému království přechodné období od března 2019 do konce roku 2020, poté co Británie oficiálně opustí Evropskou unii.

Po celé přechodné období by mělo Spojené království plný přístup na unijní trh jako dosud, ale nemělo by už žádné hlasovací právo v orgánech EU.

Hlavní body nabídky:

  • Volný pohyb osob z EU do Británie musí být zachován po celé přechodné období.
  • Veškerá evropská regulace, včetně té která bude implementována v roce 2019 po brexitu, zůstane součástí britského právního řádu po celé přechodné období.
  • Spojené království nebude mít po Brexitu už žádnou roli v rozhodovacím procesu EU.
  • Veškeré právní spory, které vyplynou z implementace evropské regulace v Británii bude po celé přechodné období spad pod jurisdikci Soudního dvora Evropské unie.
  • Přechodné období bude využito k dosažení dohody ohledně budoucích obchodních vztahů, ale Spojené království nebude moci po celou dobu přechodného období uzavřít jakoukoliv obchodní smlouvu se třetími zeměmi. Všechny budoucí nové obchodní dohody vyjednané Británií s dalšími zeměmi musí vstoupit v platnost až v den ukončení přechodného období.

Mluvčí britské vlády řekl, že uvedenou nabídku vítají s tím, že pozice Londýna a Bruselu jsou blízko. Avšak stále existuje jistá rozdílnost mezi oběma stranami v některých detailech.

Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier řekl, že Británie musí akceptovat evropské zákony po celou době přechodného období. Dále dodal, že obě strany ještě čeká dost práce na uzavření dohody o vystoupení.

(pel)