Státní správa si zajistila i v roce 2017 dodávky zemního plynu a elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK).

Ministerstva si pro své resorty zajistila i v roce 2017 dodávky elektřiny a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK). Nákupy na tomto trhu, který funguje jako centrální tržní místo pro dodávky konečným odběratelům, se stal pro státní správu už pravidlem.

O burzovním nákupu jako formě realizace veřejné zakázky informovala na svých webech například ministerstva vnitra a zemědělství. Prostřednictvím elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek pak také ministerstvo financí, dopravy, obrany, kultury, zdravotnictví, průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí.

V červnu zveřejnilo nákup energií na Českomoravské komoditní burze na webových stránkách Ministerstvo vnitra ČR. Elektřinu a plyn nakoupilo pro celý resort na roky 2018 a 2019 s úsporou 140 milionů korun.

„Podobně jako v předcházejících letech se nám podařilo transparentně vysoutěžit dodávku zemního plynu a elektrické energie pro celý resort. Opět jsme dokázali využít vývoje tržních cen, což potvrzuje funkčnost centralizovaných nákupů, stejně jako efektivnost nákupu přes burzu,“ uvedl tehdy náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiří Zmatlík.

Resorty šetří náklady o miliony

V srpnu publikovalo výsledky nákupu elektřiny a plynu na ČMKBK Ministerstvo zemědělství ČR. To snížilo tímto způsobem náklady celého resortu meziročně o 14 procent.

„Centrální nákup energií na komoditní burze je pro nás nejefektivnější formou veřejné zakázky. Svědčí o tom souhrnná výše úspor, která od roku 2014 dosáhla téměř 150 milionů korun, přičemž do konce roku 2018 by mělo jít o částku přesahující 190 milionů korun,“ uvedlo tehdy na svém webu ministerstvo.

Spolu s ministerstvem zemědělství nakoupily energie např. Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa se svými regionálními pracovišti, desítka výzkumných a jiných ústavů, podniky Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře či hřebčíny v Kladrubech, Písku a Tlumačově.

Prostřednictvím elektronické platformy pro správu veřejných zakázek informovala o zářijovém nákupu elektřiny na ČMKBK i Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která zajišťuje nákupy energií pro resort Ministerstva dopravy ČR. SŽDC nakoupila elektřinu formou postupné fixace ceny, zemní plyn pořídila o měsíc dříve za pevně stanovenou cenu.

Nákup energií na kladenské komoditní burze zveřejnilo také Ministerstvo financí ČR. Šlo o centralizovaný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro ministerstvo, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství či Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových s dodávkou v roce 2018.

(pel)