Registr státních budov CRAB stál více než půl miliardy a je plný chyb, zjistil NKÚ.

Centrální registr administrativních budov (CRAB) spolkl celkem 550 miliónů korun. Výsledkem je však jen zmatek, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Údaje v registru, které měly státu umožnit lépe spravovat majetek, jsou totiž chybné a nespolehlivé.

Kontrolovány byly Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a ministerstvo vnitra. NKÚ se zaměřil na provoz a využití státních nebo státem užívaných nemovitostí v letech 2014 až 2015.

Při kontrole vycházel z dat ze souvisejících informačních systémů, které vznikly proto, aby o budovách poskytovaly podstatné informace, přispěly k jejich lepšímu využívání a také snížily náklady na jejich správu a provoz.

Od spuštění CRAB v roce 2012 je podle kontrolorů kvalita vedených údajů o budovách stále nízká.

„Například celková kancelářská plocha se nerovnala součtu kancelářské plochy využité a nevyužité, chyběly také některé ekonomické údaje nebo se v různých výstupech vygenerovaných z registru lišily informace o pronajímaných plochách,“ uvedli kontroloři.

K nízké vypovídací hodnotě shromažďovaných údajů přispělo podle NKÚ i ministerstvo vnitra, které do databáze CRAB zadalo místo výdajů na správu, provoz a údržbu budov za celý rok 2015 výdaje jen za jedno čtvrtletí.

Podle závěru NKÚ chybí státu jasné cíle, čeho chce při správě a využívání nemovitostí dosáhnout.

Pokud by si stát určil, jaké ukazatele jsou pro něj důležité a které z nich chce sledovat (například obsazenost budov, provozní výdaje na metr čtvereční), mohlo by se podstatně zredukovat množství povinně evidovaných údajů, které se u každé budovy v CRAB vedou.

(pel)