Cena zemního plynu na Českomoravské komoditní burze ve velkoodběru mírně klesla, v maloodběru se ustálila.

Zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) se v maloodběru stabilizoval, ve velkoodběru zlevnil. Na komoditní burze bylo ve 38. týdnu uzavřeno 141 kontraktů na dodávku 407,8 tisíce MWh zemního plynu a elektřiny pro konečné odběratele v hodnotě 264,1 milionu korun.

Cena ročních kontraktů zemního plynu uzavírala v maloodběru na úrovni 461 Kč/MWh a proti konečné ceně předchozího týdne se nezměnila. Ve velkoodběru cena klesla o 1,5 procenta na 462 Kč/MWh.

Roční kontrakty elektřiny končily obchodování v nízkém napětí na úrovni 938 Kč MWh, ve vysokém napětí na kurzu 1025 Kč/MWh.

(pel)