Kolem billboardů u dálnic a silnic 1. třídy vypukla úředně-regulatorní taškařice. Státní úřady začnou billboardy překrývat a pak odstraňovat.

Billboardy u dálnic a silnic první třídy prožívají podivný regulatorní příběh, v němž hlavní roli hrají národní vlajky a státní úředníci. V polovině září začnou státní úředníci billboardy zakrývat, aby je poté od přelomu září a října začali likvidovat. Důvodem tohoto postupu jsou zákonné lhůty, které prý musí stát dodržet.

Informoval o tom ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Podle zákona měli provozovatelé billboardů povinnost tyto poutače z blízkosti vozovek odstranit do pátku 1. září. Velká část z nich ale uvedla, že tak neučiní. A svá slova provozovatelé i naplnili, neboť billboardy u dálnic zůstávají, většinou s národními vlajkami ČR.

Někteří provozovatelé billboardy sice začali odstraňovat, jiní však reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tím podle nich jednostranně změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon.

Od pátku běží lhůta 5 pracovních dnů, během nichž mohou ještě poutače sami odstranit.

Následuje sedmidenní lhůta, během níž musí úřady majitele vyzvat, aby zařízení zbourali. Další pětidenní lhůta je vymezena na reakci majitelů billboardů.

Poté začne běžet 15-denní lhůta, během níž budou úřady poutače zakrývat, uvedl Ťok, který zřejmě nepočítá s tím, že by billboardy odstranili jejich provozovatelé.

Ministerstvo dopravy již informovalo, že se bude snažit uvedené lhůty maximálně zkrátit tak, aby první billboardy začalo zakrývat co nejdříve.

Provozovatelé sdružení ve Svazu provozovatelů venkovní reklamy nebudou úřadům v zakrývání billboardů ani v jejich odstraňování bránit, informoval mluvčí svazu Lukáš Váňa.

S postupem úřadu však svaz nesouhlasí.

„My jsme se v našich očích podřídili zákonu tím, že nemáme žádné uzavřené smlouvy s našimi klienty, a pokud mohu mluvit za členy svazu, tak nevylepujeme nové reklamní plochy,“ uvedl Váňa.

Odstranění reklamních billboardů nařizuje novela zákona z roku 2012. Poutače nesmí být umístěny do 250 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic první třídy. Celkem by mělo od silnic první třídy a dálnic postupně zmizet až 3000 reklamních poutačů z celkových 25 tisíc. Nařízení je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu. (sfr)