Podle zjištění NKÚ porušily finanční úřady zákon tím, že v osmi ze 141 odmítnutých podání nevyzvaly osobu, aby podání opravila, ale rovnou jí uložily pokutu.

Stát dosahuje efektivity výběru daně z příjmů fyzických osob tím, že značnou část povinností přenáší na zaměstnavatele. Tím na ně uvaluje další časové a finanční náklady. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad ČR, který ve své prověrce zjistil, že správa uvedené daně je nepřehledná a složitá. Právě zaměstnavatele přitom před pár označil lídr ČSSD Zaorálek za „darebáky“, kvůli údajně nízkým vypláceným mzdám. 

Jak uvedl mluvčí NKÚ Václav Kešner, časté legislativní změny se podepsaly i na nepřesných odhadech každoročních příjmů státního rozpočtu. Odhady se podle NKÚ lišily od skutečného objemu peněz z daně až o 6 procent.

Ministerstvo financí navíc samo nezjišťovalo, jak se změny promítly do rozpočtu.

NKÚ se ve své prověrce zaměřil na správu daně z příjmů fyzických osob v letech 2012 až 2015. Úřad upozornil na to, že ministerstvo financí neanalyzovalo, jak se promítly jednotlivé změny zdanění a průběžné úpravy do státního rozpočtu.

Kontrola NKÚ ukázala, že zákon o daních z příjmů se postupně stává stále nepřehlednějším. Obsahuje řadu výjimek, což komplikuje správu daně, zvyšuje administrativní zátěž těm, kteří daně odvádějí i spravují, a nepřispívá k efektivitě výběru daně z příjmů fyzických osob.

Podle zjištění NKÚ se finanční úřady provinily tím, že v osmi ze 141 odmítnutých podání nevyzvaly osobu, aby podání opravila, ale rovnou jí uložily pokutu. Tím porušily zákon.

„Že je potřeba opravit toto podání, musel sdělovat pracovník finanční správy. Na vzorku 141 odmítnutých podání kontroloři zjistili, že v osmi případech finanční úřady nevyzvaly osobu, aby podání opravila, ale rovnou jí uložily pokutu, čímž porušily zákon,“ informoval Kešner.

Pokud má fyzická osoba datovou schránku, má povinnost podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování daně elektronicky. Automatizovaný daňový informační systém, který se pro elektronická podání využívá, však neumí odeslat zprávu o odmítnutí podání.

Tuto funkci však Generální finanční ředitelství nezavedlo. Přitom jen v roce 2015 evidovalo už přes 400 tisíc podání odeslaných přes datovou schránku

Současný stav podle NKÚ odporuje principům elektronizace veřejné správy, jejímž účelem je snížení nákladů a zlepšení komunikace veřejnosti s úřady.

Že je nynější systém daně z příjmů složitý, potvrdilo i ministerstvo. To již v současné době připravuje nový zákon o daních z příjmů, který má údajně být jednoduchý a odolnější proti negativním dopadům častého zavádění výjimek.

Součástí nového konceptu bude „katalog parametrů, který bude obsahovat přehled všech daňových výjimek včetně kvantifikace jejich dopadů na příjmy z této daně, čímž bude zároveň vyhověno dalším požadavkům NKÚ“. (sfr)