Spotřeba vody v Česku se radikálně snížila, ale cena naopak zvýšila. Stát navíc potrestá lidi s vyšší spotřebou vody.

Voda v Česku prudce zdražuje. Stát chce navíc potrestat lidi, kteří mají vyšší spotřebu vody. Chce je tak donutit šetřit. Spotřeba vody se přitom radikálně snížila a cena se naopak zvýšila.

Spotřeba vody v ČR klesá a cena vody roste v přímé závislosti na snižování spotřeby. Šetření vodou se obyvatelstvu v ČR krutě nevyplatilo.

Voda úměrně tomu podražila a pro mnohé se stává cenově nedostupnou. Lidé tak musí vynaložit mnohem více peněz a dostanou za to mnohem méně vody než dříve.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se jen loni ceny vodného zvýšily meziročně o 1,4 procenta a stočného o 4,8 procenta. Domácnosti tak už platily za vodné v průměru 45 Kč a za stočné 41 Kč za metr krychlový (bez DPH).

„Zatímco loni byla v tuzemských domácnostech denní spotřeba vody na osobu 88,3 litru, ještě před dvanácti lety to bylo více než 100 litrů,“ sdělila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

„Od roku 1990 klesla průměrná denní spotřeba vody na obyvatele skoro o polovinu. Přitom ceny vodného a stočného od té doby vzrostly třicetkrát,“ upozornil ředitel odboru statistiky zemědělství a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek.

Lidé tedy právem poukazují na to, že šetřit vodou se vlastně nevyplatí, protože to vodárenské firmy vede ke snaze vodné zdražovat.

„Do ceny vody se však promítají i náklady na obnovu starých sítí a zařízení nebo investice na novou výstavbu. Problémem je i daňové zatížení oboru vodárenství, které je v České republice jedno z nejvyšších v Evropě,“ řekl už dříve ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák.

Vláda chystá boj proti suchu

Vláda navíc chystá výjimečná opatření jako různé ceny vody podle úrovně spotřeby. Stát tak chce bojovat proti suchu.

„Výjimečným ekonomickým nástrojem, v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody, je možnost zavedení ‚pásmových cen‘ pro vodné a stočné,“ uvádí materiál schváleny vládou, který předkládala ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby – čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné.

Rok 2015 se zařadil mezi historicky nejsušší roky v historii.

„Důsledkem jsou negativní dopady na stav našich vodních toků a dalších vodních ploch a na kvalitu vody obecně. Dramaticky podnormální stavy podzemních vod způsobují nemalé problémy na mnoha místech České republiky,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Opatření jako výstavba nových přehradních nádrží, zadržování vody v krajině a změny ve využívání vody v průmyslu a zemědělství si podle vlády vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které jsou ale kvůli klimatickými změnám nezbytné.

„Základní vizí koncepce je zvýšení odolnosti České republiky vůči suchu a nedostatku vody, protože vodní zdroje jsou prakticky závislé výhradně na atmosférických srážkách a v přepočtu na jednoho obyvatele patří k nejnižším v Evropě,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

(pel)