Centralizované datové úložiště pro Skupinu ČEZ (vizualizace na fotografii) postaví firma v areálu elektrárny v Tušimicích. Nahradí tak stávající firemní datová centra.

ČEZ postaví nové datové centrum pro celou energetickou skupinu na brownfieldu tušimické elektrárny. Centralizované datové úložiště pro Skupinu ČEZ nahradí stávající firemní datová centra. Projekt za 450 milionů korun by měl začít naostro fungovat na jaře 2019.

Díky umístění v areálu elektrárny ušetří značnou část nákladů na elektřinu, navíc lokalita zajišťuje vysoký stupeň fyzické bezpečnosti.

Slavnostním poklepáním základního kamene místopředseda představenstva Skupiny ČEZ Martin Novák a generální ředitel ČEZ ICT Services Vítězslav Bogač zahájili výstavbu korporátního datového centra v areálu po bývalé Elektrárně Tušimice I.

Aktuální plánovaný termín předání budovy a non-IT technologií je přelom roku 2018 a 2019. Následně bude probíhat postupná instalace a zprovoznění IT a komunikační infrastruktury a migrace aplikací. Předpokládaný termín zprovoznění je duben 2019

Poklep na symbolický základní kámen. Zleva: generální ředitel ČEZ ICT Services Vítězslav Bogač, místopředseda představenstva Skupiny ČEZ Martin Novák, a ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Otakar Tuček.

Nové datové centrum s kapacitou provozních úložišť 2 PB (kapacita zálohovaných dat přibližně 6 PB) po uvedení do provozu postupně nahradí stávající provozy v Praze a v Plzni, které si Skupina ČEZ pronajímá, a umožní zredukovat datová centra u jaderných elektráren.

„Centralizace datových úložišť umožní větší flexibilitu a rychlejší implementaci nových systémů,“ uvedl Martin Novák.

„Datové centrum v Jaderné elektrárně Temelín bude po zredukování nadále sloužit jako záložní.“

Dodavatelem stavební části jsou společnosti Metrostav a Altron, komplexní non IT technologické části dodají společnosti Pronix a TTC Marconi.

Umístění na tušimickém brownfieldu bylo vybráno záměrně.

„Přímé napojení na elektrárnu zajišťuje datovému centru efektivní dodávku elektřiny, která představuje v dlouhodobém horizontu běžně přes dvě pětiny z celkových provozních nákladů datových center. Na opačné straně je datové centrum pro elektrárnu stabilním odběratelem,“ vysvětlil Vítězslav Bogač.

Dalším důležitým aspektem je fyzické zabezpečení pozemku. Celý areál je oplocený a pod trvalým dohledem, samotný objekt datového centra bude mít navíc svůj vlastní perimetr ochrany. (sfr)