Živnostníci mají o 13 % nižší důchod než zaměstnanci.

Živnostníci mají o 13 % nižší důchody než zaměstnanci. Přesto jsou neustálým terčem útoků politiků, naposledy předseda senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že živnostníci nemají žádnou hodnotu pro HDP a raději by se měli nechat se zaměstnat. Firmy, které si stěžují na nedostatek sil, by tak mohly získat tisíce pracovníků, řekl Štěch. Před pár lety zase někdejší stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek označil živnostníky za parazity.

O 13 % nižší důchody živnostníkům vyšly ve studii o příjmech seniorů, kterou zveřejnil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

„Odvody pojistného a starobní důchody vypočtené pouze z poloviny zisku jsou příčinou nízkých důchodů OSVČ (osob samostatně výdělečně činných), a dochází tak k redistribuci od zaměstnanců k OSVČ s jinak stejnou pracovní historií. Dokumentované rozdíly v nástupních důchodech by byly vyšší, pokud by důchodový systém výrazně nepřerozděloval,” napsali autoři studie.

(mir)