Tržby nekonsolidovaného celku holdingu Czechoslovak Group (CSG) za rok 2016 dosáhly 15,4 miliardy korun. V březnu holding získal stoprocentní podíl firmy RETIA, výrobce radarů, systémů řízení a velení či elektronických záznamových systémů.

Tržby nekonsolidovaného celku holdingu Czechoslovak Group (CSG) ovládaným Jaroslavem Strnadem za rok 2016 dosáhly 15,4 miliardy Kč a EBITDA 1,9 miliardy Kč. Z toho konsolidovaná část holdingu CSG za rok 2016 utržila 6,6 miliardy Kč, její tržby meziročně vzrostly o 39 procent. EBITDA konsolidované části dosáhla 1,3 miliardy Kč a meziročně tak mírně vzrostla o tři procenta. Více než trojnásobně stoupl ukazatel vlastního kapitálu, z 1,7 miliardy Kč v roce 2015 na 5,1 miliardy Kč v roce 2016. 

Mimo konsolidaci zůstává zejména 65procentní podíl Jaroslava Strnada v automobilce TATRA TRUCKS a.s., který zatím vlastní přímo jako fyzická osoba. Z organizačních či daňových důvodů probíhá začleňování společností či majetkových podílů do struktury CSG postupně.

„Slogan skupiny CZECHOSLOVAK GROUP ´Tradice je budoucnost´ vyjadřuje náš postoj, že bohatství ČR i jiných evropských států je postaveno na tradiční průmyslové výrobě s velkou přidanou hodnotou, kde se uplatní vysoce kvalifikovaná pracovní síla,“ uvedl majitel skupiny CSG Jaroslav Strnad.

Rok 2016 byl pro CSG rokem intenzivní investiční aktivity. Zpravidla se jednalo o projekty, jejichž příprava probíhala mnoho měsíců a v loňském roce se dostaly do realizační fáze.

V březnu byl získán 100procentní podíl firmy RETIA, a.s., výrobce radarů, systémů řízení a velení či elektronických záznamových systémů.

V květnu byl získán 66,3procentní podíl ve společnosti ELTON hodinářská a.s., výrobci luxusních hodinek značky PRIM.

V tomtéž měsíci byl finalizován proces získání úplného vlastnictví leteckých opraven JOB AIR Technic a.s. sídlících na letišti Mošnov u Ostravy.

Poslední významná akvizice byla dokončena v červenci, kdy byla od indického vlastníka odkoupena automobilka Avia Ashok Leyland Motors (nyní Avia Motors s.r.o.).

„Prosperitu nelze postavit pouze na obchodu a službách. Proto klademe na rozdíl od některých konkurentů takový důraz na získávání a rozvoj výrobních kapacit. To nám zároveň umožňuje být strategickým partnerem pro státy, na jejichž území vývoj a výrobu realizujeme,“ dodal Strnad.

(pel)