Stát chce letos rozdělit až 11 miliard korun z evropských dotací na vybudování vysokorychlostního internetu. Veřejná podpora může směřovat pouze do oblastí bez internetového připojení, kde soukromé subjekty s budováním přípojek ani v budoucnu nepočítají.

Vysokorychlostní internet dotovaný prostřednictvím Evropské unie dostanou lidé žijící v „komerčně neatraktivních“ místech Česka na přelomu let 2018 a 2019. Uvedl to mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba. V současné době MPO přijímá žádosti o dotace, jejichž celkový objem může v první „dotační vlně“ dosáhnout 11 miliard korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu po zhruba 3 letech příprav vypsalo letos na jaře první část výzvy k čerpání evropských dotací na budování vysokorychlostních internetových sítí na těch místech ČR, kde by se zavedení kvalitního internetu komerčně nevyplatilo.

Celkový objem dotací v této první vlně dosáhne 11 miliard korun. Uzávěrka podávání žádostí pro dotační podporu výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního připojení je v září 2017.

Došlé žádosti budou vyhodnoceny, určeni vítězové a následně budou s příjemcem dotace podepsány smluvní dokumenty. Potom může příjemce dotace začít stavět.

„Zájemci musí pro svou síť nejprve zajistit příslušné projektové podklady a stavební povolení, což trvá podle zvolené technologie průměrně jeden rok,“ informoval Kotrba.

„Dá se očekávat, že první zájemci budou moci těžit z opravdu vysokorychlostního přístupu k internetu na přelomu let 2018 a 2019. Dotační prostředky jsou vypláceny vždy zpětně,“ prohlásil mluvčí MPO.

Zbývající část peněz ze schválených celkových 14 miliard korun z Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ chce MPO nabídnout na podzim letošního roku, na základě zájmu z první „dotační vlny“.

Dotační program je určen podnikatelům, tedy soukromým firmám působícím v oblasti elektronických komunikací.

Bílá místa internetu

Vypsání dotací na vysokorychlostní internet do „bílých míst“ republiky se několik let odkládalo. Kvůli dotačnímu programu muselo ministerstvo nechat zmapovat dostupnost vysokorychlostního internetu v jednotlivých lokalitách a určit tzv. bílá místa.

Veřejná finanční podpora může směřovat pouze do oblastí bez internetového připojení, „kde soukromé subjekty na základě tržních mechanismů s budováním přípojek ani v budoucnu nepočítají“. Podle mapování tvoří „bílá místa“ (bez internetového připojení) asi 30 procent všech sídel v ČR.

MPO uvedlo, že v současné době je v ČR pokryto spolehlivým vysokorychlostním přístupem k internetu jen okolo 20 % obyvatel ČR.

„Míra skutečného pokrytí se určuje obtížně, neboť někteří provozovatelé sítí udávají o své síti ne zcela věrohodné údaje,“ konstatovalo MPO.

Kotrba podotkl, že dříve předpokládaným cílem dotačního programu bylo pokrýt vysokorychlostním přístupem k internetu (s rychlostí nad 100Mb/s.) celkem zhruba 500 tisíc obyvatel ČR a to převážně ve venkovských oblastech s malou hustotou obyvatelstva a nižší koupěschopností.

„Pokud ovšem provozovatelé sítí nebudou mít o dotační prostředky zájem, může se ukázat, že tohoto cíle nemusí být plně dosaženo,“ zdůraznil mluvčí s tím, že „někteří operátoři cíleně budují připojení s přenosovou rychlostí jen okolo 30 Mb/s“.

„MPO je zavázáno poskytovat dotační prostředky jen podle pravidel EU a nemůže tedy podpořit ty podnikatele, kteří nesplní požadované kvalifikované požadavky pro výstavbu sítě vysokorychlostního připojení,“ podotkl Kotrba.

I „nižší“ kvalita přenosové rychlosti na úrovni 30 Mbit/s by však na řadě míst znamenala kvalitativní „skok vpřed“… Nejběžnější průměrná rychlost internetu v České republice totiž v loňském roce, podle některých měření, nedosahovala ani 4 Mbit/s…

Bloková výjimka

Mluvčí ministerstva průmyslu se také vyjádřil k otázce oprávněnosti poskytování veřejné finanční podpory soukromým firmám. U podobných dotací soukromým společnostem je většinou požadována notifikace Evropskou komisí.

Takto se například bude postupovat u masivní dotace pro České Radiokomunikace. Ta společně s dalšími 2 společnostmi má získat „finanční kompenzaci“ z veřejných zdrojů v celkové výši zhruba 650 milionů Kč na modernizaci technologické infrastruktury pro pozemní vysílání digitálního televizního signálu v novém standardu DVB-T2 (HEVC).

Dotace na budování vysokorychlostního internetu však podle MPO spadají do tzv. „blokových výjimek“.

„Program podpory Vysokorychlostní internet se řídí Obecným nařízením o blokových výjimkách. V případě, že jsou splněny podmínky v něm uvedené, nejedná se o neoprávněnou veřejnou podporu,“ upřesnil mluvčí MPO.

„Oprávněnost veřejné podpory byla ze strany EK posuzována ještě před vyhlášením programu,“ dodal.