Finské Helsinki (na fotokoláži) patří mezi 3 vybraná města, ve kterých bude Evropská unie testovat takzvaný nepodmíněný příjem, tedy evropskou dávku, na kterou budou mít lidé nárok bez ohledu na ostatní příjmy.

EU začíná ve 3 městech testovat takzvaný nepodmíněný příjem. Náhodně vybraní chudí lidé budou mít nárok na evropskou dávku ve výši (v přepočtu) více 14 tisíc korun měsíčně bez ohledu na to, zda pracují či mají jiné příjmy. Cílem experimentu je zjistit, jakou formou je nejlepší rozdávat občanům sociální pomoc. 

Do testování univerzálního, nepodmíněného příjmu se zapojí španělská Barcelona, nizozemský Utrecht a finské Helsinky. V každém městě bude do programu náhodně vybráno tisíc domácností s nejnižšími příjmy. Ti budou v příštích dvou letech dostávat garantovanou evropskou sociální dávku bez ohledu na příjmy těchto domácností.

Každé město dostane z Bruselu přerozděleno 13 milionů eur (351 milionů korun).  Z těch bude financován minimální garantovaný příjem nejchudších rodin ve výši 400 až 525 euro (10 800 až 14 175 korun) měsíčně.

Města však budou mít právo po testovaných domácnostech účast v programech, které jim mají pomoci při hledání stálého zaměstnání. U nutných případů budou lidé také pobízeni, aby se lépe začlenili do společnosti.

Cílem experimentu je zjistit, jak se na životní úrovni projeví to, když se nejchudší rodiny nebudou muset strachovat o střechu nad hlavou. Zároveň budou organizátoři zjišťovat, jakou formou je pomoc nejlepší rozdávat.

Domácnosti, které se do studie zapojí, by měly být rozděleny do čtyř různých skupin a každá by měla podporu dostávat jinou formou. Cílem bude určení té nejlepší podoby. Studie bude také sledovat, jaký vliv má přístup k lepším službám, bydlení a zapojení do společnosti na snižování chudoby. (sfr)