Ministr financí Andrej Babiš se často vychloubá údajem o veřejném státním dluhu. Česká republika přitom pod jeho vedením zadlužila každého občana o dalších 9 tisíc korun. V průměru tak na každého Čecha připadá dluh 169 tisíc korun a letos se očekává další nárůst.

Andrej Babiš (ANO) se považuje za nejlepšího ministra financí v historii ČR. Ohání se hlavně tím, že za jeho působení státní dluh poklesl. Ale podle lidí je situace v Česku špatná a ze stavu financí má většina obyvatel strach. Vyplynulo to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ministr financí Andrej Babiš se často při své obhajobě, jak dobře řídí ministerstvo financí, vychloubá údajem o veřejném státním dluhu. Ten od roku 2013, kdy je Babiš šéfem státní kasy, skutečně poklesl. V roce 2013 činil 1 683,3 miliard korun, loni „jenom“ 1 613,4 miliard korun. Letos se však očekává strmý nárůst. Už na konci letošního března dosahoval výše 1789 miliard korun, což byla nejvyšší hodnota dluhu v historii Česka.

Česká republika pod vedením Babiše zadlužila každého občana o dalších 9 tisíc korun. V průměru tak na každého Čecha připadá dluh 169 tisíc korun. Ministerstvo financí nárůst vysvětluje prodejem státních dluhopisů za výhod

Zadlužení státu i občanů je vysoké, soudí dvě třetiny obyvatel

Centrum výzkumu veřejného mínění v březnu zjišťovalo názor obyvatel jednak na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu.

Míru zadlužení České republiky i jejích obyvatel pokládají za vysokou přibližně dvě třetiny lidí. Zadlužení států je pak závažný problém pro dvě třetiny respondentů a zadluženost občanů považuje za závažný problém 71 procent lidí. Vnímání míry zadlužení státu jako závažného problému od roku 2013 klesá, v menší míře totéž platí i o zadlužení obyvatelstva.

Jako velmi vysoké označilo zadlužení České republiky 23 procent dotázaných, přičemž dalších 42 procent hodnotilo dluhy státu jako spíše vysoké. Podle zhruba pětiny respondentů je současná míra zadlužení odpovídající. Naopak jako spíše nebo velmi nízkou ji označila celkem čtyři procenta dotázaných.

V případě zadlužení občanů míní 18 procent dotázaných, že je velmi vysoké, a polovina jej označila za spíše vysoké. Jako odpovídající je vnímá o málo více než pětina, čtyři procenta lidí uvedla, že je toto zadlužení spíše či velmi nízké.

Míru zadlužení jako vysokou obecně méně často hodnotí lidé s dobrou životní úrovní své domácnosti a mladí lidé ve věku 15 až 19 let. V případě samotné míry zadlužení běžných občanů totéž platí i o skupině dotázaných od 20 do 29 let.

„Samotná okolnost, zda respondent sám v současnosti splácí nějaký úvěr či půjčku, se přitom v hodnocení míry zadlužení významně nepromítá,“ uvedli autoři průzkumu.

Zadlužení státu vnímá jako velmi závažný problém asi pětina lidí, pro další více než dvě pětiny je to problém závažný. Zadluženost běžných občanů považuje 22 procent respondentů za velmi závažný problém a podle další téměř poloviny Čechů jde o problém závažný.

(pel)