Česko nejspíš ekonomicky nikdy nedožene Západ.

Česku se nejspíš nepodaří dosáhnout úrovně západních ekonomik. Navzdory růstu ekonomik zemí střední a východní Evropy bude zemím regionu trvat dohánění ekonomické úrovně Západu déle, než se předpokládalo. Vyplývá to z nových odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Růst ekonomik střední, východní a jihovýchodní Evropy letos zrychlí celkově na 2,2 procenta z loňského tempa 1,5 procenta. Růst v celém regionu podpoří zejména konec hospodářské recese v Rusku.

MMF ve zprávě upozornil na to, že navzdory obnovení živé ekonomické aktivity bude zřejmě zemím regionu trvat dohánění ekonomické úrovně Západu déle, než se dříve předpokládalo. Dlouhodobý potenciální růst, což je maximální udržitelný růst produkce určité ekonomiky, je totiž stále podstatně nižší, než byl před globální finanční krizí z konce minulého desetiletí.

Viníkem nižšího potenciálního růstu je slabý růst produktivity a nízká míra investic. Region bude navíc podle něj oslabovat rychlé stárnutí populace, což spolu s emigrací povede k poklesu počtu pracovních sil. To by se podle MMF mělo v konečném důsledku projevit nižším ekonomickým růstem a rostoucími rozpočtovými deficity.

MMF zemím regionu doporučil, aby se v zájmu zvyšování produktivity a investic pracovaly na posílení institucionálního rámce, včetně ochrany vlastnických práv, zlepšení právních systémů a systémů zdravotní péče. Dále by měly zlepšit efektivnost veřejného sektoru a také zvyšovat participaci obyvatelstva na pracovní síle prostřednictvím zapojování žen do pracovního procesu a snižování pobídek pro předčasné odcházení do důchodu.

(pel)