Velká německá města jsou přeplněná migranty. Merkelová je chce proto poslat na německý venkov.

Uprchlíci se mají v Německu začít usazovat na venkově. Vyzvala je k tomu kancléřka Angela Merkelová. Migranti dosud v Německu proudili hlavně do velkých měst, tedy dle jejich názoru v tom „pravém Německu“. Kancléřka, která iniciovala masivní migrační vlnu do Evropy, běžence požádala, aby se více zajímali o německý způsob života.

Původní německé obyvatelstvo však podle kancléřčina požadavku musí být k migrantům „otřevřenější“, tedy ještě více přátelští, než doposud.

Německo již nějakou dobu čelí problému nedostatečné ubytovací kapacity ve větších městech. Běženci se záměrně usazovali právě ve velkých městech, neboť právě toto prostředí považují za to „pravé Německo“.

Naopak menší města by údajně kvůli klesajícímu počtu obyvatel běžence uvítala.

Podle Merkelové je na venkově více obytného prostoru. Kancléřka se domnívá, že právě menší venkovská společenství se dokáží o uprchlíky lépe postarat a zajistit jejich důkladnější integraci.

Merkelová však současně směrem k uprchlíkům apelovala na nutnost dodržovat platné zákony.

„Očekáváme, že lidé, kteří k nám přicházejí, budou dodržovat naše zákony a budou se více zajímat o náš způsob život,“ prohlásila předsedkyně německé vlády.

„Na druhou stranu k nim však musíme být otevření i my jako Němci,“ prohlásila Merkelová.

Vyjádřila však současně porozumění pro životní styl běženců. Podle Merkelové je prý nutné chápat, že migranti pocházejí z cizích částí světa s odlišnými tradicemi.

Němci by k nim proto měli přistupovat s porozuměním a snahou jim pomoci. Podle Merkelové přišli uprchlíci do Německa proto, že věří v klidnější život v této zemi.

Kancléřka výslovně uvedla, že migranti musejí v Německu „respektovat německé hodnoty, jako je tolerance, otevřenost, svoboda náboženského vyznání a svoboda projevu“.

Do Německa za poslední dva roky dorazilo zhruba 1,2 milionu běženců. (sfr)