Scénáře vývoje EU do roku 2025: Podle českého ministerstva zahraničí by budoucí vývoj EU mohl být kombinací více přístupů navrhovaných ve scénářích EK.

Ministerstvo zahraničí ČR nepodpořilo žádný ze scénářů dalšího vývoje Evropské unie, které předložila Evropská komise. Podle českého ministerstva zahraničí by budoucí vývoj EU mohl být kombinací více přístupů navrhovaných ve scénářích EK. Zaorálkův úřad současně vyzval k důvěře v silnou a prosperující Unii.

Evropská komise (EK) začátkem března letošního roku předložila svoji „Bílou knihu o budoucnosti Evropy“ (v níž Evropou je zjevně myšlena EU, pozn. redakce). V tomto dokumentu EK prezentovala 5 možných scénářů vývoje Evropské unie do roku 2025.

Scénáře vývoje EU do roku 2025 navržené Evropskou komisí:

1: Pokračování v dosavadní praxi
2: Pouze jednotný trh
3: Státy, které chtějí, dělají více
4: Dělat méně, zato efektivněji
5: Dělat mnohem více společně

(Podrobněji o navržených scénářích vývoje EU čtěte ZDE).

Podle českého ministerstva zahraničí tím komise odstartovala proces, který „předpokládá hlubokou politickou debatu jak uvnitř jednotlivých členských zemí, tak na celoevropské úrovni“.

Trvání této debaty prý dnes ještě nelze odhadnout.

„Česká republika je toho názoru, že bez ohledu na rychlost integrace všichni členové EU potřebují, aby postupovali jedním směrem, sdíleli společné cíle a vize a měli důvěru v silnou a prosperující Unii,“ tlumočila stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR Irena Valentová, zástupkyně ředitelky tiskového odboru.

„Všichni členové EU potřebují, aby postupovali jedním směrem, sdíleli společné cíle a vize a měli důvěru v silnou a prosperující Unii.“

„Je pochopitelné, že se priority i očekávání členských států ohledně další integrace někdy liší a že názory mohou být i protichůdné. Budeme proto muset společně hledat cestu, jak zachovat jednotu,“ konstatovalo české ministerstvo zahraničí.

Podle Zaorálkova úřadu je z pohledu České republiky prvořadým úkolem EU zajistit bezpečnost a blahobyt občanů.

„Klíčovým principem je pro nás to, abychom nedopustili dělení na Evropany první a druhé kategorie,“ uvedla Valentová.

„Odpovědí na to, jakou cestou se má EU do budoucnosti vydat, tak může být kombinace vícero přístupů, které EK ve svých scénářích naznačuje,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

„Česká republika si sama stanoví, ve které oblasti má zájem postupovat rychleji a jaký přínos to pro občany z hlediska vnitřní i vnější bezpečnosti či sociální a ekonomické konvergence země bude mít.“

„Bude přitom pečlivě zvažovat, které z jednotlivých forem spolupráce jsou v kontextu strategického cíle – být plnohodnotným členem EU,“ konstatoval Zaorálkův úřad.

Politické strany v Česku se však na scénářích dalšího vývoje EU neshodují a jejich názory jsou totálně roztříštěné.

Lidovci: Velká Evropa ve velkých věcech

K prvnímu scénáři („pokračování v dosavadní praxi“) se přiklání například KDU-ČSL. Podle svého poslance a předsedy Výboru pro Evropské záležitosti Ondřeje Benešíka to však platí pouze za předpokladu, že státy budou dodržovat stanovené podmínky, jako je například ochrana vnějších hranic.

ODS: Flexibilní integrace EU

Podle ODS nejsou scénáře (2) „pouze jednotný trh“ a (5) „dělat mnohem více společně“ reálné a Komise je zařadila pouze jako extrémní varianty.

ODS dlouhodobě preferuje flexibilní integraci v EU. V rámci flexibilní spolupráce by si každý stát mohl svobodně zvolit takovou hloubku integrace, která mu nejlépe vyhovuje.

 

(*) … preference projektovaná na základě programových dokumentů strany; (**) … preference projektovaná na základě stanoviska strany

 

TOP 09: Žádný scénář ideální

Podle prvního místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška není žádný navrhovaný scénář budoucího vývoje Evropské unie ideální.

„Co se týče dvourychlostní EU, tak je to de facto scénář, který bude, a my musíme mít jasno, v jakém pruhu chceme být. TOP 09 bude usilovat o účast v tom pruhu rychlejším,“ vysvětlil místopředseda TOP 09.

„Musíme si proto přiznat, že dvourychlostní Evropa může ze všech ostatních variant Evropskou unii udržet pohromadě. A my chceme být součástí toho tvrdého jádra,“ zdůraznil Ženíšek.

SPD: Czexit

Okamurova Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepreferuje žádný ze scénářů navržených Evropskou komisí a to z jednoduchého důvodu: prosazuje Czexit, tedy vystoupení ČR z EU.

„Pokud se na příkladu Velké Británie ukáže, že jako suverénní stát mimo EU prosperuje lépe, pak se spustí řetězová reakce a EU roztaje jak jarní sníh.“

Svobodní: Zóna volného obchodu

„V návrzích Evropské komise chybí jedna důležitá alternativa a to návrat pravomocí z Bruselu zpět na členské státy,“ konstatoval europoslanec Petr Mach, předseda Svobodných.

Svobodní podle něho preferují Evropu jako oblast dobrovolně spolupracujících suverénních států – tedy jako zónu volného obchodu.

KSČM: Cestou skutečné demokracie

Evropská unie podle stanoviska KSČM „přežije jen cestou skutečné demokracie“.

„Budoucnost patří jen spolupráci rovného s rovným. Takové integraci, v níž spojí síly suverénní země, společné pravomoci převezmou instituce volené občany a výkonná moc bude rozhodovat podle většinové vůle národních států i evropské veřejnosti,“ uvedla KSČM.

Více o scénářích vývoje EU a názorech domácích politických stran čtěte ZDE:

Vývoj EU do roku 2025: Strany v Česku se na žádném scénáři Evropské komise neshodly