EK předložila 5 scénářů vývoje EU do roku 2025. Politické strany v Česku se však na scénářích dalšího vývoje EU neshodly.

Politické strany v Česku se na scénářích dalšího vývoje EU neshodly. Roztříštěnost domácích názorů na scénáře předložené Evropskou komisí tak zcela zpochybňují možnost prosazovat vůči Evropské komisi a ostatním členským státům stanovisko, které by odráželo názory širší veřejnosti v České republice.

Evropská komise (EK) začátkem března předložila svoji „Bílou knihu o budoucnosti Evropy“ (v níž Evropou je myšlena EU, pozn. redakce). V tomto dokumentu EK prezentovala 5 možných scénářů vývoje Evropské unie do roku 2025.

Scénáře vývoje EU do roku 2025 navržené Evropskou komisí:

1: Pokračování v dosavadní praxi
2: Pouze jednotný trh
3: Státy, které chtějí, dělají více
4: Dělat méně, zato efektivněji;
5: Dělat mnohem více společně

(Podrobněji o navržených scénářích vývoje EU čtěte ZDE).

Stanoviska tuzemských politických stran ke scénářům navrženým Evropskou komisí však prokázala, že preference v otázce dalšího vývoje Evropské unie jsou v Česku velmi různorodé.

Lidovci: Velká Evropa ve velkých věcech

K prvnímu scénáři („pokračování v dosavadní praxi“) se přiklání například KDU-ČSL. Podle svého poslance a předsedy Výboru pro Evropské záležitosti Ondřeje Benešíka to však platí pouze za předpokladu, že státy budou dodržovat stanovené podmínky, jako je například ochrana vnějších hranic.

Evropa by podle lidovců měla být „velká ve velkých věcech“ (obchodní smlouvy, Schengenský systém, bezpečnost a ochrana hranic apod.) a „malá v malých věcech“ (co největší prosazování principu subsidiarity pro národní státy).

„Vícerychlostní Evropa již v současnosti existuje tím, že některé státy jsou v eurozóně, některé ne, některé jsou v Schengenu a jiné ne,“ prohlásil Benešík.

„Ve více rychlostech nevidím problém, pokud rychlostí bude opravdu více a ne pouze jen dvě. Pokud si Německo či Francie chtějí harmonizovat sociální systémy, ať tak klidně učiní,“ vysvětlil Benešík.

Nedá se však prý vyloučit, že se Unie bude vyvíjet nad rámec navrhovaných řešení…

ODS: Flexibilní integrace EU

Podle ODS nejsou scénáře (2) „pouze jednotný trh“ a (5) „dělat mnohem více společně“ reálné a Komise je zařadila pouze jako extrémní varianty.

„Domnívám se, že dokud nebudeme znát výsledek voleb ve Francii a Německu, bude EU pokračovat v dosavadní praxi, tedy praktických krocích, na kterých se shodnou všechny státy,“ prohlásila Adéla Kadlecová, expertka ODS pro evropské záležitosti

„Dlouhodobě však očekávám vývoj, kdy budou skupiny států prohlubovat svou spolupráci například v měnové unii, obraně či vnitřní bezpečnosti,“ podotkla dále.

ODS podle ní vítá, že Unie „konečně opustila dogma stále užší unie, kdy všechny státy musí postupovat stejně všech oblastech“.

ODS dlouhodobě preferuje flexibilní integraci v EU. V rámci flexibilní spolupráce by si každý stát mohl svobodně zvolit takovou hloubku integrace, která mu nejlépe vyhovuje. Přitom by ostatním zemím nebránil v hlubší spolupráci, zároveň by je však k ní nenutil, a to například formou vytvářením politického integračního jádra.

„Unie půjde cestou flexibilní integrace. Tento model evropské spolupráce může fungovat, pokud se všechny státy budou účastnit na společném trhu a bude zachována rovnoprávnost členů a nečlenů eurozóny,“ konstatovala Kadlecová.

„Tak předejdeme riziku postupné dezintegrace unie kvůli vytvoření politického jádra kolem eurozóny, které může vytvořit členství dvou kategorií a porušování pravidel společného trhu,“ domnívá se expertka ODS.

(*) … preference projektovaná na základě programových dokumentů strany; (**) … preference projektovaná na základě stanoviska strany

 

TOP 09: Žádný scénář ideální

Podle prvního místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška není žádný navrhovaný scénář budoucího vývoje Evropské unie ideální.
Ženíšek uvedl, že první varianta, tedy pokračování v dosavadní praxi, je nemožná, „protože za současné situace by Velkou Británii následovaly i další země, pokud by ten stav zůstal nezměněn“.

Zachování pouze zóny volného obchodu podle něho také není na místě. „Navíc je to nereálné, protože by se na takovémto scénáři nikdy všechny státy neshodly.“

V případě páté možnosti (Dělat mnohem více společně) by byl výsledek stejný jako u variant jedna a dvě: Evropská unie by se rozpadla.

„Co se týče dvourychlostní EU, tak je to de facto scénář, který bude, a my musíme mít jasno, v jakém pruhu chceme být. TOP 09 bude usilovat o účast v tom pruhu rychlejším,“ vysvětlil místopředseda TOP 09.

V případě páté možnosti (Dělat mnohem více společně) by podle Ženíška byl výsledek stejný jako u variant jedna a dvě: Evropská unie by se rozpadla.

„Musíme si proto přiznat, že dvourychlostní Evropa může ze všech ostatních variant Evropskou unii udržet pohromadě. A my chceme být součástí toho tvrdého jádra,“ zdůraznil Ženíšek.

SPD: Czexit

Okamurova Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepreferuje žádný ze scénářů navržených Evropskou komisí a to z jednoduchého důvodu: prosazuje Czexit, tedy vystoupení ČR z EU.

„Navrhujeme vystoupení z EU a volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu například v rámci Evropského sdružení volného obchodu a smluv, které bilaterálně uzavřou jednotlivé národní státy, případně zbylé trosky EU. Tak, jako tomu bude dnes mezi EU a Británií,“ vysvětlil předseda SPD Tomio Okamura.

Uvedené smlouvy by SPD neomezovala jen na úpravu vztahů mezi ČR a EU.

EU roztaje jak jarní sníh.

„Určitě bychom je měli mít v nějaké variantě i s Ruskem a USA, případně s Euroasijským hospodářským svazem. To je mimochodem ideální prostor, kde získávat suroviny a vývoz našich strojů a technologii,“ podotkl Okamura.

Ten Evropské unii předvídá poměrně brzký konec.

„Pokud se na příkladu Velké Británie ukáže, že jako suverénní stát mimo EU prosperuje lépe, pak se spustí řetězová reakce a EU roztaje jak jarní sníh.“

„Pokud na jejích troskách vyroste jiné smysluplnější a spravedlivější evropské společenství, pak je to jen dobře,“ domnívá se Okamura.

Svobodní: Zóna volného obchodu

Ani Svobodní nepreferují kterýkoliv se scénářů vývoje Evropské unie předložených Evropskou komisí.

„V návrzích Evropské komise chybí jedna důležitá alternativa a to návrat pravomocí z Bruselu zpět na členské státy,“ konstatoval europoslanec Petr Mach, předseda Svobodných.

Svobodní podle něho preferují Evropu jako oblast dobrovolně spolupracujících suverénních států – tedy jako zónu volného obchodu.

KSČM: Cestou skutečné demokracie

Podle stanoviska KSČM jsou „Bílá kniha o budoucnosti Evropy“ a Evropskou komisí navržené scénáře vývoje EU přiznáním „selhání a bezradnosti“ vedoucích představitelů EU.

„Po britském referendu slibovala EU, že se zásadně demokratizuje. Ani jeden z pěti scénářů, navržených ´Bílou knihou´ to však nenaplňuje,“ uvedla strana ve svém stanovisku.

„Jde jen o tu samou politiku, která se zdiskreditovala, v trochu jiném balení. Občané opět nemají jiné právo než jedenkrát za 5 let volit Evropský parlament, který ale nemůže změnit politiku byrokratů.“

Podle KSČM má v EU „honba za ziskem přednost před potřebami občanů, stupňuje se sociální bezpráví a pseudohumanita k běžencům má zakrýt přicházející kalamitu“.

KSČM tvrdí, že „bruselští byrokraté kšeftující s našimi osudy v očekávání, že je za to nadnárodní firmy odmění, Evropě vnucují už i skandálně nevýhodné obchodní smlouvy“.

„Nárokují si čím dál větší pravomoci, tváří v tvář masové migraci i dalším rizikům jsou však bezradní. Sami tak nahrávají právě tomu, čemu se integrační projekt zavázal čelit – populismu i fanatismu a extremismu,“ obvinila KSČM vedoucí představitele Unie.

Evropská unie podle stanoviska KSČM „přežije jen cestou skutečné demokracie“.

„Budoucnost patří jen spolupráci rovného s rovným. Takové integraci, v níž spojí síly suverénní země, společné pravomoci převezmou instituce volené občany a výkonná moc bude rozhodovat podle většinové vůle národních států i evropské veřejnosti,“ uvedla KSČM.