Svobodní představili nové logo a heslo "Máme na to" pro jarní část předvolební kampaně. Prosazovat chtějí "svobodný život bez zbytečných regulací, zákazů a příkazů".

Svobodní představili nové logo a hlavní pilíře svého programu, kterými jsou bezpečnost, prosperita a svoboda. Zahájili také jarní části předvolební kampaně pod heslem „Máme na to“. Strana chce získávat občany tím, že každému nabízí „ponechat jeho vlastní život v jeho vlastních rukách“.  

„Nabízíme svobodný život bez zbytečných regulací, zákazů a příkazů. Úsporný stát, který zajišťuje nutné záležitosti a chce za to přiměřeně nízké daně,” vysvětlil předseda Svobodných a europoslanec Petr Mach.

V oblasti bezpečnosti chtějí Svobodní zabránit přijetí povinných imigračních kvót. Dále slibují posílit investice do armády a spolupráci v rámci NATO.

Podporují také současnou podobu zákonů o držení zbraní.

Svobodní tvrdí, že „EU není zárukou bezpečné České republiky, protože prosazuje imigrační kvóty, chce omezit národní armády na úkor evropské armády a snaží se odzbrojit občany“.

Nižší daně

V pilíři nazvaném „Prosperita“ strana slibuje, že s vládou Svobodných by lidé platili nižší daně.

Podnikání má být podle nich založené na zdravé soutěži.

„Svobodní prosazují, aby existovaly jen opravdu nezbytné úřady. Méně státu, více občanům,“ konstatovala strana v Programu.

Navrhuje také zavedení jednotné sazby DPH ve výši 14 %, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí i jiných zbytečných daní.

„EU není zárukou prosperující České republiky, protože nedovoluje snižovat DPH, nařizuje, kolik zboží a od koho smíme nakupovat, snaží nám vnutit euro,“ uvedli Svobodní k této části programu.

Pokud jde o svobodu, hodlají Svobodní prosazovat svobodu slova a odmítají zákony ochraňující politiky před kritikou veřejnosti. O svém životě si podole Svobodných mají rozhodovat sami lidé.

Občan není otrok

„Zastavíme zvyšování státního dohledu, občan není otrokem státu,“ uvádí se v programu strany.

Svobodní dále slibují, že prosadí zákon o vyrovnaném rozpočtu, který by politikům znemožňoval rozhazovat peníze na nehospo­dárné předvolební sliby.

Stát by měl podle Svobodných vydávat nové dluhopisy jen v případě živelných katastrof nebo válečného stavu.

Svobodní by snížili silniční mýto, aby si nákladní automobily nezkracovaly cestu jízdou přes obce.

Chtějí také umožnit hostinským, aby si veškerá pravidla ve své restauraci určovali sami.

Strana prosazuje uspořádání referenda o členství v EU. Podle Svobodných se Evropská unie po Lisabonské smlouvě a po událostech v posledních letech výrazně změnila. Proto by lidé měli mít možnost vyjádřit se, jestli má být Česká republika nadále jejím členem. (sfr)