Menší obce, neziskové organizace, zemědělská družstva, sportovní kluby nebo centrum protidrogové prevence našly způsob, jak nakoupit energie na Českomoravské komoditní burze Kladno. Na energetickém burzovním trhu jsou sice akceptovány obchody s minimálním objemem 500 megawatthodin elektřiny či zemního plynu, přesto existuje řada možností, jak si mohou i kupující s menší spotřebou energie nakoupit.

Česká Ves s dvěma a půl tisíci obyvateli se už v roce 2011 sdružila ke společnému nákupu se sousedními městy regionu včele s městem Šumperk a mohla tak nakoupit elektřinu za stejnou cenu jako její větší sousedé.

„Za šest let společných nákupů se nám spojení se Šumperkem, Jeseníkem a Mohelnicí osvědčilo, dlouhodobě se nám vyplácí. Spolu s nimi od roku 2011 nakupujeme silovou elektřinu v nízkém napětí, která nám v následujících dvou letech zlevní na 700 korun za megawatthodinu. To představuje pokles nákladů o 20 procent a úsporu téměř 100 tisíc korun,“ uvedl starosta Petr Mudra.

Další standardní možností, jak si i nevelká obec může zajistit energie na komoditní burze, je nákup zastřešený vedením dobrovolných svazků obcí. Tak loni na ČMKBK nakoupilo elektřinu a plyn celkem 10 mikroregionů a sdružení obcí.

Podobnou cestu centralizace zvolila zemědělská družstva a agrární společnosti sdružené v Zemědělském svazu ČR. Ten pro své členy nakupuje elektřinu a plyn na ČMKBK od roku 2014.

„Naše družstvo se zúčastnilo nákupu elektrické energie prostřednictvím Zemědělského svazu České republiky již třetím rokem a zatím máme pouze pozitivní zkušenosti, které se týkají jak administrace celého procesu, tak především cenové hladiny nakoupené elektrické energie,“ uvedl Milan Šustr, předseda představenstva výrobního obchodního družstva Agrospol Bubovice.

Stejnou zkušenost měl i Miroslav Jirovský z agrární společnosti PIAS Suchdol.

„Díky společnému nákupu ušetříme za silovou elektřinu 671 000 korun. To znamená pokles o 43 procent,“ řekl.

„U zemního plynu jsme dosáhli snížení nákladů o 260 000 korun. Úsporu ale budeme mít i u elektřiny, takže za energie zaplatíme o cca 300 000 korun méně,“ dodal k nákupu na ČMKBK Evžen Jachan, předseda Předseda družstva Morava Pustiměř.

Burzovní nákup energií loni umožnila místním neziskovým organizacím západočeská metropole.

„Město Plzeň nabídlo možnost připojit se zájmovým spolkům a obecně prospěšným společnostem, které mají sídlo v objektech města,“ uvedl náměstek primátora Petr Náhlík.

(pel)