HDP v České republice za loňský rok vzrostl o 2,3 procenta.

Hrubý domácí produkt ČR se za loňský rok zvýšil o 2,3 procenta. Jeho absolutní hodnota dosáhla 4 713 949 milionu Kč. Informoval o tom Český statistický úřad. Ve 4. čtvrtletí roku 2016 česká ekonomika opět mírně zrychlila.

„HDP se ve 4. čtvrtletí zvýšil o 0,4 %. Růst byl podpořen zejména rostoucí spotřebou domácností a zahraniční poptávkou,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Negativně na růst HDP působily investiční výdaje.

„Neplatilo to ale pro všechny kategorie. Vzrostly investiční výdaje domácností do obydlí a také podniků do dopravních prostředků,“ podotkl Kermiet.

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2016 mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,9 %.

Růst české ekonomiky na konci roku 2016 mírně zrychlil. Růst byl podpořen zejména rostoucí spotřebou domácností a zahraniční poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 4. čtvrtletí o 0,4 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2015 vzrostl o 1,9 %.

Vývoj hrubého domácího produktu v %

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2016
K předchozímu čtvrtletí 0,4 0,9 0,2 0,4 2,3
Ke stejnému čtvrtletí 2015 3,0 2,6 1,8 1,9

 

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2016
K předchozímu čtvrtletí 0,4 0,7 0,2 0,3 2,1
Ke stejnému čtvrtletí 2015 2,7 2,5 1,6 1,6

(zdroj: ČSÚ)

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 1,6 %. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu, tradičně díky výrobě automobilů a navazujícím odvětvím, výrobě elektrických přístrojů a zařízení a také díky obnovení výkonu chemického průmyslu. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 4,7 %. HPH ve většině odvětví služeb rovněž mírně rostla. Ve stavebnictví byla vlivem vysoké srovnávací základny meziročně nižší o 10,7 % a mezičtvrtletně nižší o 3,9 %.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí klíčovými faktory růstu HDP rostoucí spotřeba domácností a zahraniční poptávka. K meziročnímu růstu HDP (1,9 %) přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností (1,4 p.b.) a zahraniční obchod (0,9 p.b.). Naopak negativně působila investiční aktivita včetně zásob (-0,4 p.b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností si udržely relativně vysoké mezičtvrtletní tempo růstu (0,7 %) a meziročně se zvýšily o 2,9 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí byla meziročně nižší o 6,1 % a mezičtvrtletně poklesla o 0,6 %. Meziroční srovnání investiční aktivity bylo stejně jako po celý rok 2016 ovlivněno vysokou srovnávací základnou, která ve 4. čtvrtletí 2015 navíc zahrnovala i pořízení (pronájem) vojenských letadel.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 88,9 mld. Kč a bylo o 9,6 mld. Kč vyšší než ve 4. čtvrtletí roku 2015.

Celková zaměstnanost se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,7 % a meziročně byla vyšší o 2,1 %.

Tvorba a užití HDP v roce 2016

HDP za rok 2016 byl o 2,3 % vyšší než v roce 2015. Stejně jako v posledním čtvrtletí byly hlavními faktory růstu spotřeba domácností a zahraniční poptávka. Spotřeba domácností přispěla k růstu HDP 1,1 p.b. a zahraniční poptávka 1,2 p.b. Investiční aktivita naopak po celý rok k růstu nepřispívala.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 2,9 %, zejména díky rostoucím nákupům předmětů dlouhodobé spotřeby, například automobilů. Rostly ale také výdaje ve všech ostatních kategoriích. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 67,4 mld. Kč na 347,2 mld. Kč, což představuje nejvyšší roční přírůstek v historii samostatné České republiky. Tvorba hrubého kapitálu za celý rok 2016 byla o 1,3 % nižší než v roce 2015.

HPH se v roce 2016 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 2,1 %. Ekonomický růst se s výjimkou stavebnictví projevoval napříč celým národním hospodářstvím, přičemž příspěvek zpracovatelského průmyslu (1,3 p.b.) představoval více než polovinu růstu HPH.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 % na 5 273 tisíc osob. Odpracováno bylo celkem o 2,6 % hodin více než v roce 2015. (sfr)