Evropská komise představila 5 scénářů, kam by se Unie mohla ubírat po odchodu Velké Británie. Předseda Jean-Claude Juncker nevyloučil ani omezení pouze na jednotný trh.

Evropská komise připustila, že by se Unie v budoucnu mohla vlivem rozdílných politik členských států omezit pouze na jednotný trh. Předseda Komise Jean-Claude Juncker vytvořil pět scénářů, kterými by se sedmadvacítka mohla ubírat po odchodu Velké Británie. Možné varianty představila EU v tzv. Bílé knize, kterou vydala při příležitosti 60. výročí.

„Zakladatelé Evropské unie se před 60 lety rozhodli, že kontinent nespojí zbraněmi, ale silou práva,” připomněl Jean-Claude Juncker.

Debaty o budoucnosti Unie se zintenzivnily po loňském referendu, v němž Britové rozhodli o odchodu své země z EU. Část členů EU chce integraci prohloubit, ale jiná část chce naopak tuto tendenci zastavit a přeje si posílit pravomoci jednotlivých států.

Podle komise bude Unie v roce 2025 buď pokračovat v dosavadní praxi, anebo bude redukována pouze na jednotný trh. Komise uvedla, že by to byl krok zpět, který by mohl způsobit těžkosti například lidem, kteří pracovali nějaký čas v zahraničí a těžko by nárokovali důchod.

Komise ale také nevyloučila, že v budoucí Unii bude část států, které se budou chtít posunout dál, zatímco jiné ne.

Anebo bude v nastoleném vývoji pokračovat celý blok, ale bude „dělat méně, zato efektivněji“. To znamená, že by se členské státy zaměřily na spolupráci a rychlé jednání jen ve vybraných oblastech politiky.

Poslední variantou by byl scénář, kdy toho bude EU dělat „mnohem více společně.“

Autoři zprávy v této souvislosti upozornili, že „do roku 2060 nebude obyvatelstvo žádného členského státu představovat ani procento světové populace, a to je pádný důvod, proč zůstat jednotní, abychom tak mohli více dosáhnout.”

„Prosperita Evropy jako pozitivní globální síly bude nadále záviset na její otevřenosti a silných vazbách s jejími partnery,” dodali.

(pel)