Mezinárodní letiště ve Vodochodech hned tak nevznikne. Podle studie by vytvoření ochranného hlukového pásma kolem letiště znehodnotilo okolní nemovitosti o celkem 7 miliard korun.

Letiště Vodochody dostalo soudním rozhodnutím o zrušení ochranného pásma těžkou ránu. Prohlásil to starosta obce Líbeznice Martin Kupka (ODS). Projekt rozšíření letiště ve středočeských Vodochodech se tak podle Kupky přinejmenším oddálí. Nevyloučil ani jeho úplné zastavení.

Modernizace letiště ve středočeských Vodochodech, respektive jeho přeměna na velké mezinárodní letiště, je projektem investiční skupiny Penta.

Městský soud v Praze svým nejnovějším rozhodnutím zrušil ochranné hlukové pásmo kolem stávajícího letiště ve Vodochodech. Ochranné hlukové pásmo kolem letiště vyhlásil Ústav civilního letectví (ÚCL) loni v listopadu. Obce v okolí letiště podaly na rozhodnutí ÚCL žalobu. Soud nyní této žalobě vyhověl. Ochranné pásmo kolem letiště se tím ruší.

Ochranné pásmo vymezovalo území, na kterém bylo obcím a občanům zakázáno stavět či dokonce jen rekonstruovat soukromé domy, které se v pásmu nacházejí.

Těžká rána letišti

Rozhodnutí soudu podle Kupky především znamená, že soud dal za pravdu výhradám obcí k postupu Úřadu pro civilní letectví.

„Jeho (ÚCL, pozn. redakce) rozhodnutí mělo opravdu řadu vážných nedostatků. Vyhlášení ochranného pásma by bývalo znamenalo výrazné omezení pro vlastníky nemovitostí a také snížení jejich hodnoty,“ uvedl Kupka, který je jedním z mluvčích iniciativy Stop Letišti Vodochody.

Nejnovějším verdiktem soudu „se cesta k rozšíření letiště nepochybně přinejmenším o několik let prodlužuje“, konstatoval Kupka.

„Rozhodnutí soudu zasadilo projektu rozšíření letiště ve Vodochodech těžkou ránu. Navíc musí investor nezbytně projít notifikací původního rozhodnutí EIA. I v této fázi se může celý záměr na dlouhou nebo dokonce natrvalo zadrhnout,“ zdůraznil Kupka.

Projekt rozšíření letiště je podle Kupky opravdu špatný.

„Od první chvíle zástupci obcí argumentují věcně a upozorňují na rozpory se zákonem a na vážné problémy celého projektu. V tom budeme pokračovat a věřím, že uspějeme,“ uvedl Kupka, který je současně náměstkem hejtmanky Středočeského kraje.

Investiční skupina Penta naznačila, že kvůli sporu o letiště ve Vodochodech může zvážit i arbitráž proti České republice za zmařenou investici.

Důvodem rozhodnutí Městského soudu, který zrušil ochranné pásmo kolem letištěm, bylo to, že ÚCL neprojednal zřízení ochranného pásma s úřadem územního plánování Středočeského kraje.

Letiště v roce 2025

Penta koupila letiště jako součást firmy Aero Vodochody již v roce 2006. Plánovala tehdy, že pro veřejnou dopravu letiště zprovozní do pěti let, což se nestalo.

Podle aktuálních informací k tomu nebude moci dojít dříve, než v roce 2025.

Investiční skupina Penta chce ve středočeských Vodochodech vybudovat velké mezinárodní letiště, které by konkurovalo pražskému letišti v Ruzyni. Doposud však nemá závazné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA).

Ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur na rozhodnutí soudu reagoval s tím, že ochranné hlukové pásmo se vztahovalo pouze na stávající infrastrukturu a provoz letiště.

Firma chce podle něho s úřadem pro civilní letectví projednávat vytvoření ochranného hlukového pásma na nový velký záměr, až získá územní rozhodnutí.

Ochranné hlukové pásma má značně negativní dopady na obyvatele i obce v okolí letiště. V ochranném hlukovém pásmu lidé nesmí stavět. A ti, kdo zde již bydlí, nemohou ani provádět větší úpravy svých domů.

Obce si nechaly zpracovat studii, z níž vyplynulo, že zřízením ochranného hlukového pásma dojde ke znehodnocení nemovitostí celkem o nejméně 7 miliard korun. Přitom, samotná investice Penty do modernizace letiště ve Vodochodech má dosáhnout 3 miliardy Kč. (sfr)