Bojovník proti EET Luděk Šorm začal vybírat poplatek zvaný "babišné" ve výši 10 Kč. "Živnostníci přece nemusí zadarmo distribuovat slosovatelné účtenky EET, které Babiš nepochybně využije jako předvolební bonus pro své voliče," tvrdí Šorm.

Vybírat v rámci elektronické evidence tržeb (EET) speciální poplatek typu „babišného“ je legální. V rozhovoru to potvrdil podnikatel Luděk Šorm, provozovatel Perníkové chaloupky, který dlouhodobě protestuje proti EET. Ten vedl dlouhodobě spor s úředníky spor o to, zda je poplatek, který za evidování tržby vybírá, legální, či ne. „Přišlo nám vyjádření podepsané ministrem Babišem, že ´babišné´ můžeme vybírat,“ informoval Šorm.


Rozhovor s podnikatelem Luďkem Šormem:

Otázka: Jaký je smysl desetikorunového poplatku, který „na protest“ vybíráte ve své Perníkové chaloupce v přímé souvislosti s rozběhem systému elektronické evidence tržeb?

Odpověď: Oficiálně se jedná o smluvní cenu za poskytnutí služby „zaevidování do EET“, pro který se vžil název „babišné“.

Informoval jste, že Ministerstvo financí vám tento poplatek schválilo. Nestanovili vám úřady pro vybírání „babišného“ nějaké omezující podmínky? Třeba, že poplatek nesmíte nazývat „babišné“…?

Náš spor nebyl o názvu, ale o to, zda můžeme zaevidování do EET zpoplatnit. My jsme byli od začátku přesvědčeni, že se jedná o legální formu protestu a to v souladu s článkem 2 Ústavy, který říká, že ´Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá´.

Avšak Babišovým úředníkům se to nelíbilo, a tak dali do novin vyjádření, že náš postup je nelegální.

Vy jste se s tím evidentně nesmířili …

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. jsme požádali o sdělení konkrétního paragrafu, který porušujeme. Babišovi úředníci dokonce v oficiálním úředním dokumentu poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. doplnili nezákonně slovo „(bezplatně)“ do citace sankčního paragrafu zákona o evidenci tržeb a zveřejnili to také v tisku.

Proti tomu úřednímu dokumentu jsme dali oficiální stížnost dle zákona, oni text upravili a doplnili o další vyjádření, s nimiž jsme nesouhlasili. Takže jsme takto opakovaně žádali, aby doložili paragraf, o který se jejich vyjádření opírá.

Jaký byl výsledek této úřední přestřelky?

Výsledkem tohoto informačního zápasu je rozhodnutí s podpisem ministra financí Andreje Babiše, který sice potvrdil dřívější postup svého ministerstva při poskytnutí informací, avšak současně v odůvodnění argumentaci upravil tak, aby nebyla vnitřně rozporná.

Co z toho tedy vyplynulo?

Pro nás je důležité potvrzení ministerstva, že „povinnost zaevidování do EET a následné vydání účtenky zákazníkovi na náklady podnikatele, anebo zákaz zpoplatnění této zákonné povinnosti předem oznámenou smluvní cenou, nejsou uvedeny v žádném konkrétním paragrafu zákona o evidenci tržeb“. A také že „poplatník je vždy povinen vydat účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to bez ohledu na to, zda zákazník za tuto zákonnou povinnost poplatníkovi zaplatí či nikoliv“.

To je posun proti jejich dřívějšímu vyjádření a tvrzení Finanční správy v novinách, že „v případě, kdy poplatník poruší povinnost vystavit (bezplatně) účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, dopouští se správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 500 000 Kč.“

Podnikatel Luděk Šorm ve své Perníkové chaloupce může legálně vybírat „babišné“. Na fotografii s manželkou a europoslancem Petrem Machem (Svobodní).

Dá se ten „váš“ poplatek „babišného“ ve výši deseti korun chápat tak, že to je vlastně cena losu, tedy slosovatelné účtenky dle zákona o EET, který prodáváte zákazníkům?

Ano, je to jedno z hledisek, které jsme zvažovali. Nechtěli jsme kvůli EET zdražovat pivo a další výrobky a služby. Trafiky také nezdražují celý svůj sortiment proto, aby mohly rozdávat nějaké losy zadarmo. Jsme přesvědčeni, že právě díky poskytnuté službě „zaevidování do EET“ se totiž každá účtenka ze zákona stala způsobilou ke slosování v nově zaváděné účtenkové loterii.

A tak to již není jenom nějaký paragon či papírek z registrační pokladny s potvrzením o nákupu zboží a služeb. Nově je to ze zákona navíc i los účtenkové loterie, jehož užitečný efekt není dán hodnotou nakoupeného zboží či služeb, ale službou „zaevidování do EET“, kterou stát sice vyžaduje jako zákonnou povinnost, avšak rizika a náklady s ní spojené nefinancuje.

Vy tvrdíte, že všechny účtenky vydávané od začátku platnosti EET jsou slosovatelné? Respektive, že všechny už vydané účtenky bude možné použít do účtenkové loterie, která má být spuštěna někdy v průběhu letošního roku? Podle vás budou slosovatelné i účtenky vydané před zahájením účtenkové loterie? 

Účtenky EET jsou slosovatelné ze zákona! Viz vyjádření generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka: „Jakmile ministerstvo rozhodne, že se nějaké účtenky slosují, pak předpokládám, že účtenková loterie proběhne.“ Fakt, že Babiš rozhodne o nějakém slosování, se na účtenkách nijak neprojeví. Budou stále stejné.

Jsem přesvědčen, že podnikatelé podle zákona o EET sice nesou odpovědnost za evidování slosovatelných účtenek do EET, ale nijak neodpovídají za slibovanou účtenkovou loterii. To znamená, že na základě smluvních podmínek se zákazníkem musí vydávat slosovatelné účtenky EET bez ohledu na to, kdy a zda vůbec ministr Babiš provede jejich slosování.

Rozumně uvažující podnikatel by nejprve připravil slosování, které mohlo být třeba na Silvestra 2016, a teprve pak by zahájil distribuci losů. Babiš ale první slosování načasoval na začátek jeho „horké“ fáze volební kampaně.

Co ze souhlasu ministerstva financí s „babišným“ pro vás případně pro jiné podnikatele plyne? Doporučujete ostatním, aby také tyto účtenky prodávali, tedy aby si účtovali deset korun navíc za to, že zákazníkům vydají účtenku, která možná bude, možná nebude slosovatelná v účtenkové loterii? 

Neúčtujeme 10 Kč za to, že zákazníkům vydáme účtenku, jak uvádíte. Účtenku vydáváme zadarmo, tak jako před účinností zákona o EET, a to jako potvrzení o nákupu zboží a služeb. Zpoplatňujeme nově poskytovanou službu „zaevidování do EET“, která vlastně z obyčejného účetního dokladu dělá los – díky oněm zaevidovaným kódům FIK nebo PKO a BKP. Bez těchto kódů by nebylo možné zajistit unikátnost a nepadělatelnost losů a loterii pořádat.

Živnostníci přece nemusí zadarmo distribuovat slosovatelné účtenky EET, které Babiš nepochybně využije jako předvolební bonus pro své voliče. Stačí, když do smluvních podmínek prodeje doplní, že nově poskytovaná služba „zaevidování do EET“ se zpoplatňuje smluvní cenou například 10 Kč za účet. Trafikanti a pošta také nedistribuují losy zadarmo ani nezdražují jiné zboží jenom proto, aby nějaké losy mohli rozdat.

Ať voliči vědí, že nové povinnosti pro podnikatele pod astronomickou sankcí až 500 tisíc Kč, která je charakteru „ekonomického trestu smrti“, s sebou nesou náklady a že jejich slosovatelná účtenka ve výsledku není zadarmo. Nechť si naději na výhru v loterii EET musí kupovat. Jedině tak se můžeme bránit proti účelovému rozdělování nákupu na velké množství položek za každé pivo, rohlík či lízátko s cílem získat co největší naději na výhru v účtenkové loterii EET.

Tohle se ale asi nemusí líbit všem zákazníkům. Mnozí si tak od vás budou „kupovat“ los, který fakticky ani nechtějí…

Naše zkušenosti jsou velmi dobré. Zákazníci mají možnost přemýšlet o EET na základě jiných argumentů, než zaznívají v kampani ministerstva financí. V naprosté většině oceňují, že jsme kvůli EET nezdražili ostatní výrobky a služby. Babišné v plné nahotě odhaluje, že EET je ekonomickým nesmyslem pro provozovny, které mají velký sortiment zboží za několik málo korun nebo s rabatem, počítaným na haléře, jako jsou například trafiky či turistická informační centra.

Copak tyto miniprovozovny mohou mít stejné podmínky pro evidenci tržeb jako luxusní hotel typu Čapí hnízdo, v němž malé pivo stojí 80 Kč? Copak je normální prodávat korunové zboží typu krabička zápalek, lízátko, pohled, poštovní známka, jízdenka MHD či turistická vizitka s on-line zaúčtováním této korunové položky do centrální databáze státu pod astronomickou sankcí „ekonomického trestu smrti“ až 500 tisíc Kč? Vždyť je to jako střílet na vrabce kanónem!