Proti povinné maturitě z matematiky se jednoznačně postavili Svobodní. Kritický postoj zaujali Zelení i Okamurova SPD. ODS i TOP 09 povinnou maturitní zkoušku z matematiky podpořili.

Proti povinným maturitám z matematiky se v Česku zásadně postavili jen Svobodní. Podle jejich představitelů by školy měly mít v této věci možnost se svobodně rozhodnout. Zelení by preferovali, aby se nejdříve zkvalitnila výuka matematiky. Okamurova SPD považuje české školství za „dokonale rozvrácené“ neustálými reformami. Maturita z matematiky by podle SPD neměla být povinná na určitých typech škol.

Česká vláda v pondělí těsným hlasováním rozhodla, že maturita z matematiky bude na gymnáziích a středních odborných školách povinná od roku 2022. Ostatní střední školy kromě uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů by se k povinné maturitě z matematiky měly přidat o rok později.

Proti povinné maturitě z matematiky se jednoznačně postavili Svobodní. Odborný mluvčí Svobodných pro školství Tomáš Pajonk prohlásil, že „centralizace školství do jednotné, státem vynucované podoby blokuje inovaci a rozvoj, kterého je aktuálně potřeba daleko více“.

„Pokud stát jednotnou maturitu zavede, měl by umožnit školám opt-out (vystoupení ze systému, pozn. redakce) bez udání důvodu. Je-li to přínosem, většina se přidá,“ uvedl Pajonk.

Podle něho by v ideálním případě ředitelé škol zvolili, zda pro jejich typ školy je centrální poměřovací zkouška z jakéhokoliv předmětu podstatná.

„Dá se předpokládat, že pokud by taková zkouška byla kvalitní, uznávaná doma i v zahraničí, pak by měla smysl a hodně škol by ji dělalo,“ prohlásil Pajonk.

„Takovou zkoušku ale nevytvoří státní komise, to je běh na dlouhou trať,“ podotkl dále.

Pokud by stát povinnou maturitu zavedl, mělo by to podle Svobodných být pro všechny školy současně.

Kritičtí Zelení

Kritický postoj vůči povinné maturitě z matematiky zaujali i Zelení. Zavádění povinné maturity z matematiky je podle Zelených „ukázkou silového přístupu od konce“.

„Nejdříve je podle našeho názoru potřeba zkvalitnit výuku matematiky, a to již od základní školy, a pak teprve zavádět povinné zkoušky. To však MŠMT nedělá, a i přes časový předstih tak hrozí, že se ze zkoušky stane bič, kterému se podřídí výuka v posledních ročnících,“ uvedl člen předsednictva Zelených Matouš Vencálek.

Zelení dlouhodobě prosazují, aby byly maturitní zkoušky využitelné pro přijímací řízení na vysokých školách – v ideálním případě by proto maturita měla mít ve společné, povinné části jednu úroveň, tak aby ji bylo možné k těmto účelům využít.

Zavedena by prý měla být „spíše souběžně než na etapy“. Matematika jako jeden z typů přístupu ke světu má podle Zelených v maturitě své místo s tím, že stanovování jakýchkoliv výjimek je obtížné.

„Aby ale nebyla strašákem, je třeba takovou matematiku nejprve od základní školy učit. Představu, že střední školy mají produkovat žáky s určitými znalostmi pro určité vysokoškolské obory nebo pro praxi, nesdílíme. Škola má žáky formovat v průběhu studia,“ konstatoval Vencálek.

SPD: školství je rozvráceno reformami

Parlamentní Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury zdůraznila, že „různé názory na povinnou matematiku u maturity probíhají v okamžiku, kdy české školství je dokonale rozvráceno neustálými reformami“.

Tyto reformy podle SPD rozvrátily odborné školství i speciální školství a snížily úroveň žáků u všech typů škol.

„Součástí těchto reforem byla likvidace standardů zajištěných kvalitními osnovami na jednotlivých stupních a oborech vzdělání,“ uvedla SPD.

Zavedení maturity z matematiky by se podle vyjádření SPD nemělo týkat všech druhů škol a měl by mu předcházet návrat ke „standardům v průběhu školního vzdělávání“.

SPD uvedla, že povinná maturita z matematiky je zbytečná na uměleckých školách a na školách s humanitním zaměřením.
Maturitní test z matematiky by podle názoru SPD měl být stejný a měl by umožňovat prokázání znalostí od základních po náročnější.

„Zásadní ale je, že zavedení povinné maturity matematiky musí předcházet návrat k jasným standardům vzdělávání a musí skončit chaos ve vzdělávacích programech jednotlivých škol,“ zdůraznila Okamurova SPD.

ODS: matematika je potřebná

Zavedení povinné maturity z matematiky podporuje ODS.

„Jakkoliv může být povinná maturita z matematiky nepopulární, považuji ji za potřebnou a její zavedení podporuji,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Nesouhlasím ale s jejím postupným zaváděním. Mělo by se tak stát najednou, aby část škol nebyla v nevýhodné pozici. Pouhé zavedení povinné maturity také nestačí – hlavně je třeba posílit výuku matematiky a zlepšit znalosti školáků,“ konstatoval Fiala.

TOP 09: Matematika strukturuje myšlení

Povinnou maturitu z matematiky „většinově podporuje“ i TOP 09.

„Chceme, aby studenti dosáhli maxima svých matematických znalostí v rámci jejich studijních oborů,“ prohlásila Anna Putnová (TOP 09), místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny.

Matematika je podle Putnové univerzální dovedností, protože „strukturuje a buduje myšlení, podporuje abstraktní myšlení a logické uvažování. Trénuje mozek více než cokoliv jiného“.

„Je také důležitou součástí finanční gramotnosti. Češi vždy byli národem inženýrů a techniků,“ zdůraznila poslankyně TOP 09.

Za přijatelné označila to, že maturita z matematiky nebude povinná pro umělecké a některé zdravotní obory.

TOP 09 navrhuje, aby požadavky na matematiku byly odstupňovány podle studijních oborů.

„Zkouška by mohla být jednotná, ale s různou úrovní znalostí na absolventy škol. Takový typ testů by mohl být uznáván jako přijímací zkouška na vysoké školy,“ vysvětlila Putnová.

Tento typ testů by TOP 09 považovala za spravedlivý a to i z toho důvodu, že by navíc umožnil vyniknout i talentům z odborných škol.

Kriticky se však TOP 09 postavila proti časovému odsunu povinné maturity z matematiky u některých oborů.

„Neseme s nelibostí, že MŠMT ustoupilo ze svého původního požadavku, aby byla zavedena povinná zkouška z matematika u vybraných 66 oborů. Je absurdní, že ministerstvo změnilo názor a obory jako je strojírenství, geodézie nebo stavebnictví zařadilo do pozdějšího termínu pro povinnou maturitu z matematiky.“

„Obáváme se, že odklady budou předmětem dalších politických dohadů a handlů v budoucím volebním období,“ podotkla Putnová. (tvm)