Radomil Bábek (APM): Bublina splaskla. A splaskne ještě více, až stejně jako v Chorvatsku nepřinese EET žádné daně navíc. Zrušit EET, to je jediná rozumná cesta. Alespoň nebudou státní úředníci nuceni lhát...

V představení Tisková konference, tragikomedie o třech dějstvích, nám náměstkyně Ministra financí, paní Schillerová sdělila tři důležité zprávy. Že hospodští udělali tržby o 100 % vyšší, než před rokem, že došlo k 100% nárůstu registrací k DPH a že Finanční správa zahájila hned v prosinci kontroly podnikatelů zapojených do EET.

Tržby prý narostly z 10 miliard za prosinec 2015 na 20 miliard v prosinci 2016. Připusťme, jen hypoteticky, že by k tomu mohlo dojít. Kdo by mohl takový obrat udělat?

Ze zaregistrovaných asi 46 000 hospod, kaváren, vývařoven, bufetů a taky hotelů a penzionů, dělají největší část obratu velké podniky. Hotelové řetězce, restaurační franšízy, pivovarské řetězce restaurací, zahraniční a velké značky kaváren a restaurací. Tipnul bych si, že deset největších pražských hotelů bude mít obrat větší, než všechny venkovské hospody dohromady. Tyhle velké podniky však prý tržby nekrátí.

Jestli však ti velcí, kteří dělají podstatnou část obratu gastronomického segmentu, nic nezatajovali, tak kde se vzalo těch deset miliard navíc? Že by malé hospody na vesnicích udělaly za prosinec o 10 miliard navíc? Pivnice, levné vývařovny a bufety? To by každá venkovská hospoda musela mít nejmíň o 1.000.000Kč prosincové tržby navíc! Nepředstavitelné, vlastně spíše nemožné. Paní náměstkyně Schillerová, tady něco nehraje, že?

Druhým zajímavým sdělením paní Schillerové bylo, že prý za prosinec také je nárůst, a to jsme víceméně předpokládali, více než 100% nárůst registrací k DPH z důvodu překročení obratu (citace: A. Schillerová, TK 19. 1. 2017).

Paní Schillerová neříká, kolik bylo těch žádostí původně, což je takový trik, který zavedl A. Babiš. Něco tvrdit, ale neposkytnout možnost ověření a porovnání informace. Byly to 3 registrace nebo 300? Trochu rozdíl, že.

Náměstkyně Schillerová ani nedodala, že obrat, limitující povinnost registrovat se k DPH, se počítá za rok, tedy prosinec v tom jistě nehrál podstatnou roli.

Především však veřejnosti neřekla, že o registraci k DPH žádá mnoho podnikatelů dobrovolně, ale Finanční správa dělá všechno možné, aby je nemusela registrovat. Ať se tedy náměstkyně Ministra financí nechlubí nesmyslnými údaji a raději se postará o to, aby nebyli žadatelé o registraci k DPH šikanování.

Možná nejzajímavější byla informace, že Finanční správa zahájila hned v prosinci kontroly podnikatelů zapojených do EET. Připomeňme si, že Andrej Babiš a jeho lidé vyhlašovali, jak budou zpočátku benevolentní a že jistě nebudou podnikatele kontrolovat hned zkraje fungování EET. Takže benevolentně stihli v souvislosti s EET za prosinec zkontrolovat 1842 podnikatelů!

Srovnejme si to číslo, prosincových 1842 kontrol na asi 46000 podnikatelů, s ročním objemem kontrol 30 000 na asi 1 300 000 firem a živnostníků. Kontrolní aktivita Finanční správy narostla 20x! Tedy nikoli menší počet kontrol po zavedení EET, jak tvrdili.

Všimněme si také, že výsledky kontrol nepotvrdily Babišovo tvrzení, že „hospodští kradou čtyřikrát“. Z provedených 1842 kontrol bylo nějaké porušení zákona nalezeno pouze v 162 případech, což je asi 8,8 % kontrolovaných subjektů.

Z těchto porušení nějaký díl (paní Schillerová neříká jaký) činí formální a drobné přestupky, například nevyvěšení oznámení či nesprávný text. Můžeme s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že těch zásadních přestoupení zákona, jako jsou nevydání účtenky či neregistrování se k EET, byly jen jednotky případů.

Ano, tak vypadá podnikatelské prostředí, které Andrej Babiš tak rád pomlouvá.

V souvislosti s kontrolami však nesmíme zapomenout ještě na jeden výrok náměstkyně Schillerové. Řekla, že kontroly se zatím vybíraly cíleně, zaměřovaly se na ty, kteří si nevyzvedli autentizační údaje … a bojkotují tuto povinnost (zkrácená citace z TK, 19. 1. 2017).

Paní Schillerová má asi české občany za hlupáky. Jinak by nemohla jednou větou popírat větu předchozí. Pokud totiž byly kontroly vybírány cíleně a zaměřily se na ty, kdo hrubě porušili zákon, pak by těžko z takto cíleně vybraných 1842 lumpů nachytala finanční správa pouhých 8,8 % hříšníků. A z toho zanedbatelného zlomku „přistižených“ se navíc většina dopustila jen drobných, formálních přestupků.

Logickým výsledkem je, že nám a) paní Schillerová vykládala nesmysly nebo b) je Finanční správa úplně neschopná. Já tipuji za a).

Co z toho všeho vyplývá? Nic nového. Stát EET nepotřebuje, protože podnikatelů, kteří podvádí, je výrazná menšina a Finanční správa je může snadno najít. EET je jen nástroj k šikanování malých podnikatelů.

Je to nesmysl, který sice technicky funguje, ale jinak je na nic. A to tak velmi, že kvůli němu musí státní úředníci pořádat tiskovky, na kterých mlží a překrucují, ba dokonce lžou.

Říká se, že dobré se chválí samo. Pak ovšem EET dobrá není, protože Andrej Babiš ji musí stále vychvalovat a dokonce si musí platit reklamu, aby přesvědčil veřejnost o tom, jak je EET báječná.

Bublina splaskla. A splaskne ještě více, až stejně jako v Chorvatsku nepřinese EET žádné daně navíc. Zrušit EET, to je jediná rozumná cesta. Alespoň nebudou státní úředníci nuceni lhát.

Radomil Bábek
předseda Asociace podnikatelů a manažerů

(titulek článku je redakční)