Vedle ministerstev, krajů a jimi zřizovaných organizací si zajišťuje elektřinu a plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) už 586 měst, městysů, obcí nebo samostatných městských částí. Obce si snížily náklady na energie nejčastěji ve stovkách tisíc korun a města podle své velikosti v milionech až desítkách milionů korun. Celkem pak města a obce loni ušetřily nákupem energií na ČMKBK skoro 200 milionů korun.

Ze statutárních měst informovaly o nákupu na kladenské komoditní burze během uplynulého roku Plzeň, Děčín, Liberec, Karviná, Opava a jako poslední v prosinci i Pardubice. Z dalších větších měst se úsporami z nákupu na ČMKBK pochlubila Aš, Třebíč, Šumperk či Krnov.

Plzeň využila energetického trhu ČMKBK k nákupu energií v květnu 2016 a úspory tehdy vyčíslila na 24 milionů korun. Jak uvedl na webových stránkách města náměstek primátora Pavel Kotas, západočeská metropole využila tehdy nízkých cen elektřiny i zemního plynu.

„Poptávku jsme zadali do obchodního systému Českomoravské komoditní burzy Kladno, která je pro konečné odběratele centrálním tržním místem pro nákup energií. Nákup jsme tím maximálně zefektivnili a výsledná cena, která je o 30,84 procenta nižší u elektřiny a o 38,25 procenta nižší u zemního plynu, tomu odpovídá,“ vysvětlil náměstek.

„V minulých letech jsme uskutečnili již tři nákupy na komoditní burze a městu tím ušetřili 40 milionů korun. Sečteme-li úsporu ze všech dosavadních nákupů, dostáváme se k celkové úspoře už 63,7 milionu korun,“ zhodnotil celkový přínos burzovních nákupů pro Plzeň primátor Martin Zrzavecký.

Nově město Plzeň nabídlo možnost připojit se k nákupu i zájmovým spolkům a obecně prospěšným společnostem, které mají sídlo v objektech města. Této možnosti využily například Římskokatolická farnost Plzeň – Severní Předměstí, Centrum protidrogové prevence a terapie, Plzeňská krajská rada dětí a mládeže či Sportovní klub Radbuza Plzeň.

Děčín si burzovní systém pochvaluje

Rovněž Děčín se loni v březnu přiklonil k burzovnímu nákupu energií. Děčín dříve nakupoval energie elektronickou aukcí. Do soutěže se ale přihlásili jen čtyři dodavatelé a poté, co museli být dva pro nesplnění podmínek soutěže vyřazeni, se počet účastníků zúžil na dva.

„To nesplňuje naše představy o dokonalé hospodářské soutěži, naopak na Českomoravské komoditní burze Kladno jsou trvale přítomni dodavatelé, kteří pokrývají 90 procent českého trhu. Na burze také zcela odpadlo hodnocení zaslaných nabídek, porovnávání se zadávací dokumentací a celý proces uzavírání smluv. To vše za nás dělá burzovní systém,“ uvedl náměstek primátorky Děčína Jiří Anděl.

Liberci klesnou náklady o 9 milionů

Úspěšný nákup elektřiny a plynu na ČMKBK prezentoval v srpnu i Liberec, jemuž náklady na energie klesnou v letošním roce o 9 milionů korun.

„Na komoditní burze je už ze samého principu, a s ohledem na transparentnost a mnohaletou existenci burzovního trhu, zajištěn obchod za objektivně nejlepší možnou cenu na trhu v daném čase,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela.

„Veřejný zadavatel nemusí při nákupu na burze vytvářet zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, celý proces probíhá jednoduše a oproti běžnému postupu ve zkrácených lhůtách v rámci burzovních pravidel a uzancí, de facto jen vyplněním parametrů a podmínek poptávky zadavatele do standardizovaných formulářů.“

Karviná ušetřila 9,5 milionu

S nákupem energií na kladenské komoditní burze seznámila loni na svých webových stránkách i Karviná. Město nakoupilo elektřinu a plyn na tři následující roky a ušetřilo proti stávajícím cenám 9,5 milionu korun.

„Soutěžili jsme opět na burze dozorované státem a s naprosto zanedbatelnými náklady na dražbu samotnou. Místo 31,8 milionu korun za elektřinu i plyn zaplatí město díky tomu souhrnně jen 22,3 milionu korun,“ netajil spokojenost primátor města Tomáš Hanzel.

Upřesnil, že jen na plynu bude úspora více než 40 procent a u elektřiny až 25 procent.

Na burzu se vrátila i Opava

Po roce se na trh ČMKBK vrátila i Opava. Pro budovy magistrátu, městských částí, školských zařízení, divadlo, dopravní podnik či technické služby si zajistila téměř 10 a půl tisíce MWh elektřiny a přes 21 tisíc MWh zemního plynu. Výsledkem byl pokles nákladů na provoz města a příspěvkových organizací o 16 procent, tedy skoro o tři a čtvrt milionu korun.

„Na kladenskou komoditní burzu jsme se vrátili po roční přestávce, kdy jsme zkusili jít cestou klasického výběrového řízení. Díky tomu máme jasnou představu o pracnosti celého procesu,“ ocenil primátor Radim Křupala.

„Vyhodnotili jsme, že je pro nás mnohem efektivnější realizovat veřejnou zakázku na burze, kde makléř zajistí veškerou přípravu, po uzavření obchodu burza automaticky vygeneruje smlouvy a město je tak ušetřeno řešení všech zdlouhavých procesů a nákladné administrativy,“ dodal.

Pardubice budou mít úsporu 3,8 milionu

Centralizovaným nákupem elektrické energie a zemního plynu na ČMKBK šetří město Pardubice a jeho organizace miliony korun ročně. V prosinci 2016 zde město nakoupilo elektřinu a plyn na tento a příští rok za ceny, které přinesou úsporu 3,8 milionu korun.

„Energie nakupuje město na komoditní burze již od roku 2013. Hromadně, a tedy levněji nakupujeme energie nejen pro město, včetně městských obvodů, ale také pro naše školy a školky, příspěvkové organizace a některé společnosti, v nichž má město majetkový podíl, například Východočeské divadlo, Sociální služby města Pardubic či Dostihový spolek,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Celkem si už na energetickém trhu ČMKBK zajišťuje dodávky elektřiny a plynu 192 měst (z toho 18 statutárních), 18 městysů a 376 obcí. Ty nakupují energie buď v rámci dobrovolných svazků obcí, nebo spolu s většími městy regionu či jinými veřejnými zadavateli.

(pel)