Počet kontraktů na energetické burze ČMKBK vzrostl o 10 procent.

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2016 uzavřeno 7496 kontraktů na dodávku 6,137 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 3,579 miliardy korun. Počet kontraktů proti roku 2015 vzrostl meziročně o 10 procent, nejvíce jich bylo uzavřeno v září (1 224), červnu (1062) a květnu (1059).

„Zobchodovaný objem energií znovu překonal hranici 6 terawatthodin a atakoval rekordní úroveň roku 2015. Ve finančním vyjádření klesla bilance meziročně o 810 milionů korun, což demonstruje celkový roční pokles cen energií, a to i přes jejich opětovný růst v druhé polovině roku,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly objemu 3,574 milionu MWh a s dodávkou silové elektřiny 2,563 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 1,562 miliardy korun a na silovou elektřinu 2,017 miliardy korun. Uzavřeno bylo 4339 kontraktů s elektřinou a 3157 kontraktů se zemním plynem.

V souvislosti s poklesem cen energií v prvním pololetí narostl v tomto období významně objem zobchodovaných energií proti stejnému období roku 2015. Objem obchodů v 1. čtvrtletí byl proti 1. čtvrtletí 2015 trojnásobný a druhé čtvrtletí s 1,817 milionu MWh (29,6 % z roční bilance) bylo jen o 209 tisíc MWh slabší než tradičně nejsilnější 3. čtvrtletí.

Razantní cenový pokles v prvním pololetí 2016 se promítl i do rekordního počtu dvouletých kontraktů, který se proti roku 2015 zvýšil o 44 procent. Z celkové roční bilance byla uzavřena čtvrtina (1878) všech kontraktů jako dvouletých.

„Ceny se dostaly na dlouhodobá minima, a to nejen od otevření trhu pro konečné odběratele na ČMKBK v roce 2009. Zájmem kupujících bylo využít nejnižších cen energií a fixovat si je hned na dva roky. Trh ČMKBK je v tomto smyslu velmi flexibilní a umožňuje zareagovat na pohyb ceny v podstatě do jednoho týdne. A účastníci trhu toho využili,“ uvedl Štorkán.

Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK dosáhl čísla 5904. Dále rostl zájem jak firemního sektoru, tak veřejné sféry, kde vedle ministerstev a většiny krajů využilo obchodování na energetickém trhu ČMKBK téměř 600 měst a obcí. Veřejní zadavatelé, kteří využívají burzovní nákup už standardně jako formu realizace veřejné zakázky, prezentují meziroční úspory v objemu stovek milionů korun, a to zejména v cenách energií, ale také v administrativních nákladech.

(pel)