Češi brali v roce 2014 jen třetinu průměrného platu v EU, dvě třetiny zaměstnanců na ni nedosáhnou.

Roční průměrná mzda v České republice v roce 2014 činila 345 tisíc korun, tedy 37 procent průměru Evropské unie. Celé dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ani nedosáhnou.Vzhledem k vyšší konkurenceschopnosti a silnějšímu výkonu ekonomiky mzdy v Česku podle statistiků porostou. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ve výši průměrné mzdy je Česká republika na 19. místě mezi evropskými zeměmi. Nejvyšší mzdy jsou v Lucembursku, Dánsku nebo Irsku. Naopak nejnižší mzdy jsou v Bulharsku nebo Rumunsku.

Úroveň mezd je v Česku podle statistiků nižší, než odpovídá její hospodářské výkonnosti. Průměrná roční mzda v EU v roce 2014 byla 930 tisíc korun. Obecně v ČR platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

„Česká republika je podle těchto statistik vcelku standardní evropskou ekonomikou, v žádném třídění nevyčnívá, ale patří spíše do východní než západní části Evropy,“ uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ Dalibor Holý.

Kupní síla průměrné mzdy v ČR je přitom na úrovni 59 procent průměru EU. Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly byl přitom v ČR v roce 2014 na 86 procentech průměru EU.

„Vzhledem k této vyšší konkurenceschopnosti a silnějšímu výkonu ekonomiky je zde prostor pro rychlejší zvyšování mezd. K tomu dochází v posledních dvou letech,“ uvedl Holý.

Česko podle údajů patří k zemím s vysokou různorodostí ve výdělcích nejen mezi profesemi, ale i mezi jednotlivými zaměstnanci. ČR je přitom na tom podobně jako Rakousko a Španělsko. Nejmenší rozdíly jsou ve Švédsku a Belgii.

„ČR tak není rovnostářská země. Máme širší distribuci mezd. Největší nerovnosti jsou v nejchudších ekonomikách,“ uvedl Holý.

(pel)