Boleslav Buzek (Radostné Česko bez EET): Babiš nabízí za zdražení a zhoršení služeb občanovi v průměru 6 Kč za rok. Falešné lákání na výhru. To jsou praktiky takzvaných šmejdů.

Systém elektronické evidence tržeb (EET) zhruba za tři měsíce skončí a druhá vlna EET se už vůbec nerozběhne. V rozhovoru to uvedl představitel iniciativy „Radostné Česko bez EET“ Boleslav Buzek. Podle něho začnou být již velmi brzy vidět devastující důsledky tohoto „chorvatského experimentu“. Postup ministra financí Babiše přirovnává k praktikám takzvaných „šmejdů“.


Rozhovor s Boleslavem Buzkem, představitelem iniciativy Radostné Česko bez EET

Otázka: Mohl byste shrnout hlavní argumenty proti zavedení EET, třeba i v kontextu informací a ohlasů za prvních několik dní ostrého provozu systému elektronické evidence tržeb?

Zákon o EET je založený na on-line prokazování neviny a kolektivních trestech. Navíc nikde v ústavě není napsáno, že ke své tvůrčí činnosti musí člověk používat internet a výpočetní techniku. Kolektivními tresty pak mám na mysli formu finanční, časovou a mentální. Tedy potřebu učit se něčemu, co ke své tvořivosti vůbec nepotřebuji. Proč by například čistič bot měl umět zacházet s pokladním softwarem v tabletu?

Jde také o nejdražší a nejkomplikovanější nástroj všech dob. A jak se ukázalo u chorvatského experimentu, jde o nástroj s nulovým efektem na výběr daní. Naopak nepřátelské prostředí pro podnikatele způsobuje ekonomický úpadek.

Máte nějaké informace o následných kontrolách spojených s případnými udáními od zákazníků, kteří nahlásili nevydání účtenky?

Nemám. Na počet obyvatel jde o velmi malé číslo. Udání podá zhruba každý padesátitisící občan. Pro srovnání: statisticky se v Česku stane daleko více dopravních nehod.

Existuje podle vás možnost obrany před potenciálním zneužíváním těchto protipodnikatelských udání ze strany zákazníků?

Ne. Obranou snad může být jedině odchod na úřad práce a pokračování v klidu v šedé zóně.

Jak hodnotíte dosavadní akce veřejnosti a zejména dotčených podnikatelů proti EET? Čím si vysvětlujete, že podnikatelé v podstatě bez odporu přijali systém své absolutní kontroly?

Tento scénář se dal očekávat. Zhruba 10 až 20 procent z nich končí. Zbytek se seskupuje do dalších akcí. Před několika dny jsme v Praze uspořádali demonstraci a účast byla nad mé očekávání. Jenom podpisů na petičních arších bylo přes 700. Ono EET je tak komplikované téma, že spousta lidí má stále strach proti tomuto vystupovat. Buď je zmanipulované okolí nazývá zloději a nebo se bojí obtěžujících kontrol. Dalším problém je velká roztříštěnost všech možných komor a asociací, které hájí zájmy podnikatelů.

Jaké důsledky podle vás bude mít zavedení účtenkové loterie, jejíž start je plánován na červen 2017, tedy ještě před podzimními parlamentními volbami?

Předpokládám, že asi do 90 dnů EET skončí. Nespustí se zřejmě už druhá vlna. Budou totiž již vidět devastující důsledky tohoto chorvatského experimentu.

A pokud ne, přitvrdí podle vás účtenková loterie tlak na dotyčné podnikatele?

Podnikatelům je úplně jedno, jestli si zákazník schová účet jako záruku nebo jako los. Spíš dostávám recesní dotazy, jestli bych nemohl do svých IT produktů nechat naprogramovat automatické odesílání nepřevzatých účtenek do loterie. V tomto případě jde asi o 95 % z asi tisíce účtenek.

Bude loterie motivovat spotřebitele k masivnějšímu zapojení do této „hry“, například k masivnějšímu udávání?

Nevěřím tomu. Nejsme v 50. letech.

Může podle vás účtenková loterie pomoci Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO v podzimních volbách? Může pro Andreje Babiše sehrát EET ve volbách podobnou pozitivní roli, jako kdysi pro Václava Klause sehrály kupónové knížky v kupónové privatizaci?

V žádném případě. Klaus nabízel za tisíc korun akcie v daleko vyšší hodnotě. Babiš nabízí za zdražení a zhoršení služeb občanovi v průměru 6 Kč za rok. Falešné lákání na výhru. To jsou praktiky takzvaných šmejdů. A ještě bude nutit vypisovat někoho 32-znakové FIK kódy z účtenky. Na Slovensku to skončilo fiaskem.

Jaká rizika z hlediska újmy na svobodě či zásahu do soukromí podle vás plynou z existence EET pro zákazníky?

Čas věnovat se tomu, čemu chceme, to je svoboda. Pro zákazníka dojde ke ztrátě času ve zhoršení dostupnosti služeb v menších obcích. S tím souvisí i vícenáklady na dopravu za službami. Dále samozřejmě zdražování – náklady na EET včetně časových ztrát budou promítnuty do cen.

Zákazník tedy ztratí více svobody časem za dopravu i časem, který vynaloží na výdělek peněz, o které zdraží zboží nebo služby. Dále pak mohou v postižených obcích, které se stanou neatraktivními, lidem výrazně klesnout ceny jejich nemovitostí. Zde už jde o hodně. Zásah do soukromí se zákazníkům nezmění.

Myslíte, že EET v Česku přežije podzimní volby do Poslanecké sněmovny?

Nepřežije. Výhodou Česka oproti Chorvatsku je nesmírná síla vzdoru proti tomuto a fakt, že Chorvatsko se stalo s EET vzorem mizérie a úpadku. Chorvatsko je jedním z nejchudších států v EU, kde navíc parita kupní síly ve vztahu k průměru EU neustále klesá. Nadějí je pro nejmladšího člena EU nová pravicová vláda, která pro stimulaci ekonomiky začala dělat zcela opačné věci, než u nás prosazují Babiš se Sobotkou. V Chorvatsku výrazně snižují od ledna daně a pracuje se tam na odstranění neodůvodněných byrokratických překážek. A jelikož Evropská komise v květnu letošního roku sdělila, že v Chorvatsku přijatá opatření na potírání stínové ekonomiky vůbec nefungují, je pravděpodobné, že zruší i zbytečné a paralyzující EET.