Plastové nákupní tašky již obchody nebudou moci dávat zákazníkům zdarma. EU rozhodla tašky zdarma zakázat s cílem snížit objem plastového odpadu.

Igelitové nákupní tašky budou v Česku od roku 2018 povinně zpoplatněny. Obchody tak je již nebudou moci zákazníkům poskytovat nákupní plastové tašky zdarma. Poslanecká sněmovna přijala příslušnou vládní novelu o obalech a přidělila ji do další etapy schvalování. 

O povinném zpoplatnění igelitových tašek a omezení jejich použití se na úrovni EU rozhodlo již v listopadu 2014.

Nakupující v Česku už podle novely zákona o obalech nebudou moci od roku 2018 dostávat v obchodech zdarma lehké plastové tašky. Bezplatné však nadále budou moci zůstat jen nejtenčí sáčky například na pečivo.

Všichni obchodníci tak již budou muset povinně zpoplatňovat lehké plastové tašky o tloušťce stěny od 15 do 50 mikronů, které se již dnes v řadě hypermarketů prodávají minimálně za jednu korunu.

Ve většině obchodů s oděvy či textilem v ČR je však dnes běžné, že prodejce zákazníkovi nákup vkládá do bezplatné firemní plastové nákupní tašky. to by již od roku 2018 nemělo být možné a zákazník by si případně tašku musel zakoupit a nebo si přinést svoji.

Cena plastových tašek nebude zákonem stanovena a obchodníkům zůstane nadále možnost si cenu tašky stanovit.

Cílem je 40 tašek

Cílem této novely, která vyplývá z unijní legislativy, je omezit objem vznikajícího plastového odpadu.

V Česku se podle studie EK z roku 2011 spotřebuje zhruba 300 kusů plastových tašek na osobu ročně. Cílem zákazu bezplatných tašek je trvale snížit roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu.

Do konce roku 2025 má spotřeba klesnout na 40 kusů.

Novela zákona o odpadech by také měla stanovit povinnost obchodníků nabízet nápoje ve vratných skleněných obalech. (sfr)