Sokolovská uhelná a ČEZ uzavřely příměří. ČEZ prodal Sokolovské uhelné svoji hnědouhelnou elektrárnu Tisová.

Štěpánkova Sokolovská uhelná kupuje od skupiny ČEZ hnědouhelnou elektrárnu Tisová. ČEZ a Sokolovská uhelná se dohodly na řešení dlouhodobých obchodních sporů. Uzavřou novou kupní smlouvu na dodávku hnědého uhlí ze Sokolovské uhelné do elektrárny Tisová.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž informoval, že se obě strany zavázaly ukončit všechny soudní spory, které spolu vedly.

Spory se týkaly ceny uhlí, jež Sokolovská uhelná (SUAS) dodávala do elektrárny Tisová. Těžební společnost tvrdila, že cena, kterou jí za dodávky platil ČEZ, byla neoprávněně nižší, než jako ČEZ platil za dodávky hnědého uhlí jiným dodavatelům.

„Pro Sokolovskou uhelnou představuje koupě elektrárny možnost konsolidace aktivit v sokolovském regionu a využití synergií z propojení celého řetězce od těžby uhlí po dodávku tepla a elektřiny spotřebitelům,“ zdůraznil Kříž za ČEZ.

Sokolovská uhelná v současné době provozuje paroplynovou elektrárnu ve svém areálu ve Vřesové na Sokolovsku.

„Skupině ČEZ umožní prodej elektrárny Tisová soustředit se zejména na provoz zmodernizovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice, které jsou zásobované ze Severočeských dolů, člena Skupiny ČEZ,“ podotkl mluvčí ČEZ.

ČEZ je pro Sokolovskou uhelnou nejvýznamnějším odběratelem uhlí.

Sokolovská obviňovala ČEZ ze zneužívání postavení na trhu.  Požadovala po společnosti ČEZ několika žalobami až stovky milionů korun. Spor se týkal platnosti smlouvy z roku 2006 na dodávku uhlí pro elektrárnu Tisová.

ČEZ „na oplátku“ žaloval v několika soudních sporech Sokolovskou uhelnou o stovky milionů korun za porušení smluv o dodávkách uhlí.

Sokolovská uhelná dosáhla v roce 2015 zisk 383 milionů korun. Ten proti roku 2014 klesl o 250 milionů a firma kvůli soudním sporům o cenu uhlí v posledních letech omezila sponzoring. (sfr)