Sberbank v Česku nesmí poskytovat úvěry na výstavbu. Zakázala jí to Česká národní banka.

ČNB potrestala ruskou Sberbank v Česku. Zakázala jí poskytovat úvěry na financování investiční výstavby a komerčních nemovitostí. Důvodem bylo údajné nedodržování pravidel obezřetnosti, v důsledku čehož mohla být podle ČNB ohrožena finanční stabilita Sberbank a zájmy jejích klientů. 

Česká národní banka (ČNB) provedla v roce 2015 ve Sberbank dvě kontroly, při kterých prověřila úvěrovou dokumentaci 80 klientů.

„Zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že účastník řízení nedodržuje náležitým způsobem obezřetnostní pravidla, jimiž se musí každá úvěrová instituce řídit, v důsledku čehož pak může být ohrožena jeho finanční stabilita a zájmy jeho vkladatelů,“ uvedla Markéta Fišerová z ČNB.

ČNB proto bance zakázala poskytovat určitý typ půjček. Zákaz se týká projektového financování a komerčních realit, ale nemá bezprostřední dopad na retailové klienty Sberbank.

ČNB… ukládá společnosti Sberbank, aby počínaje okamžikem doručení tohoto rozhodnutí neuzavírala smlouvy o úvěrových obchodech či smlouvy o převzetí úvěrového rizika, jemuž byla vystavena třetí osoba, nebo dodatky k již uzavřeným smlouvám o úvěrových obchodech nebo smlouvám o převzetí úvěrového rizika, kterými dojde k navýšení úvěrové angažovanosti v segmentu project finance a commercial real estate v takových případech, kdy by pro schvalování úvěrového případu měl být použit projektový rating. Zdroj: ČNB

„Nejedná se o plošné omezení, ale o určité omezení na nové projekty, které nebyly a nejsou pro Sberbank nosným segmentem těchto typů financování,“ uvedla mluvčí potrestané Sberbank Hana Drápalová.

Zákaz se týká například poskytování investičních úvěrů za účelem výstavby. V oblasti komerčních nemovitostí jde o zajištění účelového financování nebytových prostor, a to jak jejich koupě, tak výstavby, rekonstrukce či modernizace za účelem pronájmu.

Banka podstatnou část zjištěných nedostatků odstranila.

„Sberbank podniká všechny kroky a připravuje interní nástroje, aby i toto omezení po odsouhlasení s ČNB bylo zrušeno, a tím byla situace zcela napravena,“ doplnila Drápalová. (sfr)