Generální finanční ředitelství dostalo od Úřadu ochrany hospodářské soutěže pokutu 1,3 milionu korun.

Generální finanční ředitelství dostalo od antimonopolního úřadu pokutu 1,3 milionu korun. Pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) uložil za zadávání 14 veřejných zakázek bez otevřené soutěže a je pravomocná. 

Generální finanční ředitelství postupovalo jen formou jednacího řízení bez uveřejnění. Podmínky pro tento jednodušší postup ale nebyly splněny.

„Postup zadavatele mohl v každém jednotlivém případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle něj generální finanční ředitelství neprokázalo, že by zakázky mohla dělat jen jediná oslovená firma.

„Zadavatel pro prokázání důvodu k uplatnění výjimky umožňované zákonodárcem nepředložil žádné technické důvody ani relevantní objektivní důkazy,“ řekl Rafaj.

Generální finanční ředitelství mělo podepsanou smlouvu se společností KONZULTA. Podle Rafaje ale ředitelství nemělo dál setrvávat v tomto závazku exkluzivity, ale v každém konkrétním případě namísto toho zkoumat, zda jsou naplněny veškeré zákonem předpokládané podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.

Zakázky souvisely s vývojem a aktualizací softwarového programu pro výuku a testování znalostí pracovníků a softwarové knihovny.

(pel)