Bruselské supermonstrum musí den co den regulatorně plodit a kutat, spoutávat omezeními vše myslitelné i nemyslitelné. Jako třeba kávovary či nepohodlné zvířecí druhy.

Bruselská mašinerie se nám po brexitu opět rozjíždí. Po staru, jak jinak. Žádná reforma se nekoná a z principu se ani konat nemůže a nikdy nebude. Příkladem budiž nové bruselské aktivity, jejichž cílem je ekologizace provozu kávovarů a regulace (=likvidace) raků, vran a veverek…
Nové bruselské nápady míří přesně tam, odkud se britští voliči v referendu odhlásili. Tedy k bizarním úpravám, nápravám a regulacím toho, co většinu občanů nejen že vůbec netrápí a nezajímá, ale co u většiny občanů vyvolává pochybnosti o mentálním zdraví euroregulátorů.

Teplo bruselských plánovačů

Evropská komise chce například vyřešit problém „neekologické kávy“. Při její přípravě v presovačích se prý uvolňuje zbytečně mnoho tepla, které není účelně využito. Proto se bruselští úředníci rozhodli (samozřejmě, z kapes nás všech ostatních, kteří v Bruselu neúřadujeme) investovat desítky milionů do vývoje moderního presovače, který bude už konečně dokonalý a ještě k tomu jej bude možné připojit k internetu…
Plánovači už dokonce spočetli, že používáním takového přístroje se ušetří až 3 procenta energie proti současnému, tak žalostně „katastrofálnímu“ stavu…

(Že by začali energiemi a neúčelně produkovaným teplem šetřit sami u sebe, to bruselské plánovače pochopitelně ani nenapadne…) 

Zakázané eurodruhy

Ještě bizarnější je záměr Bruselu zlikvidovat některé „zakázané“ (už jen samotný pojem „zakázané druhy“ je značně „orwellovský“) druhy zvířat a rostlin.
Má jít například o likvidaci mývalů, nosálů, vran a některých druhů veverek, raků, želv a vodních ptáků.
Čím, že se provinili? Tím, že – podle názoru bruselských úřednických „stvořitelů všehomíra“ – jsou invazivními vetřelci. A proč že jsou vetřelci? Inu, nemají svůj přirozený původ v Evropě a škodí prý „biologické rozmanitosti“.

Zabraňte rozmnožování!

Sečteno podtrženo: EU rozhodla, a lid poddaný musí uvedené druhy začít neprodleně likvidovat.
Likvidovat se bude i v zoologických zahradách; zatím naštěstí jen tím, že pracovníci budou zuby nehty bránit rozmnožování zvířecích vetřelců…
Podobně zbytečný, v tomto případě i záškodnický (a lobbystický) je čerstvý plán Evropské komise na vnucování minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou pracovně vysíláni do jiných zemí. Český dopravce tak bude muset svým zaměstnancům platit německou minimální mzdu…

Doživotní plat

Šikanózní administrativa a potupná úředničina s tím spojená, nemluvě o ekonomických dopadech na podnikatele, může ledaskoho umožnit, ne-li zničit.
To ale euroúředníka, natož příslušného eurokomisaře nemusí trápit. Ten má své výhody, stálý a rostoucí plat a doživotní zabezpečení, o jakém se většině podnikatelů může jen zdát.

EU vlajka stavba

Zázraky v Unii
To bylo po brexitu řečí u nutnosti reformy, která by spočívala v transformaci činnosti EU tak, aby se soustřeďovala pouze na řešení skutečných a tedy vážných problémů unijních občanů.
Uvěřit této pobrexitové bruselské propagandě ovšem mohli jen mysteriózně uvažující lidé žijící s vírou v zázraky.
Zázraky se konají jen občas a nikdy ne v Evropské unii.

Vetřelci Homo sapiens

Tento rozpor je pro unii typický.
Na straně jedné se EU pozvolně rozpadá (což je dobře). Téměř den co den teroristé vraždí nevinné evropské občany.

Ti jsou navíc ohrožováni „invazivními vetřelci“ druhu Homo sapiens, jež do Evropy proudí po tisících z jiných světů a necivilizací (což není dobře).

EU však na vzniklou situaci reaguje směrnicí proti mývalům a „revolučními“ koncepty na řešení odpadního tepla u presovačů…

Unijní metastáze

Jakákoliv reforma EU „k lepšímu“ je však principiálně nemožná. Unijní moloch metastázoval (a bude vždy dále metastázovat) v úředně-byrokratické monstrum, které se řídí svými vlastními zájmy a autonomními bruselskými mechanismy.
Cílem a jediným smyslem tohoto euromonstra, zalykajícího se finančními zdroji čerpanými z pokladen národních států, je vyrábět regulace, produkovat novou legislativu, nová nařízení a sociální inženýrství všeho druhu.

Prazáklad komisariátů

To vše jen proto, aby nenasytné monstrum tímto nekonečným objemem vykazované činnosti obhájilo svoji „prospěšnost“ a mohlo si lépe zdůvodnit další personální a finanční expanzi, která se děje na úkor blaha a peněženek většiny ekonomicky aktivních obyvatel Evropy.
To je fundament suprastrátní instituce zvané Evropská unie. To prazáklad a určující motiv neomezeně vládnoucí Evropské komise a jejích komisariátů.

Big Ben a EU

Neomezené monstrum
Nade vše meze rostoucí nadnárodní etatistické monstrum se nikdy nemůže omezit pouze na několik zásadních a ještě k tomu užitečných aktivit konaných ve prospěch občanů EU, jimiž ve skutečnosti hluboce pohrdá. A nad nímž stojí díky geniálnímu mechanismu, jenž někteří eufemisticky nazývají „demokratickým deficitem“.
Bruselské supermonstrum musí z bytostné podstaty den co den regulatorně plodit a kutat, spoutávat omezeními vše myslitelné i nemyslitelné.

Královští úředníci

Královsky placení úředníci, uhnízdění v hlavním městě belgického království, jsou ve své úřednickém ghettu zcela odtrženi od skutečného života. Současně jsou to lidé velmi schopní a svým způsobem také inteligentní a pracovití. Vědí, že si své velkorysé osobní benefity musí vysloužit pilnou prací pro blaho neexistující „evropské myšlenky“. Regulatorní zkáza
Proto chrlí nesmysly a na všechny strany zasévají regulatorní zkázu zastřešovanou vznešenými cíli a zejména masivní propagandou placenou z kapes poplatníků.

Prozíravý odchod z EU 

Pro objektivního pozorovatele musí být nejnovější regulatorní výplody EU reálným důkazem nepoučitelnosti a nereformovatelnosti tohoto unijního molochu.
Soudnému pozorovateli navíc musí být jasné, že pokud se některá země chce opravdu vymanit z výše popisovaného diktátu EU (jak ostatně nejnověji zmínil místopředseda vlády České republiky Andrej Babiš), nezbývá jí nic jiného, než následovat příkladu Velké Británie, kteroužto většina prozíravějších voličů v referendu popostrčila k vystoupení z EU.