Šejkové chtějí, aby v Emirátech více pršelo. Plánují postavit gigantickou umělou horu, která by přírodu nutila k vytváření deště. Na snímku nejvyšší mrakodrap světa, Burdž Chalífa (828 metrů) v Dubai City.

Déšť chtějí mít v Emirátech na vyžádání. Tamní šejkové plánují postavit gigantickou horu, která by přírodu nutila k vytváření dešťových  srážek. Chtějí tak přírodě poručit, aby pršelo, kdykoliv se šejkům zamane. 

Potřeba deště je přitom ve Spojených arabských emirátech (SAE) nekonečná, neboť mimo města tvoří krajinu jen poušť. A ta bez umělého zavlažování není použitelná k zemědělským účelům.

Šejkové chtějí poušť přeměnit v živou či alespoň o něco živějšího krajinu pomocí uměle vyvolávaného deště. Toho chtějí dosáhnout stavbou gigantické hory, která by díky svým vlastnostem přinutila mraky k tomu, aby z nich začalo pršet a zdejší pouštní krajinu zavlažovaly vodními kapkami padajícími z nebe.

Zemědělství je dnes ve Spojených arabských emirátech (SAE) zanedbatelné. Obdělává se zde nepatrných 0,5 % plochy a to buď v oázách nebo na územích s umělým zavlažováním, které je drahé. Podle některých odborníků je klasické zavlažování v poušti dokonce dražší, než déšť získávaný umělým ovlivňováním počasí.

Projekt “dešťové hory” se ovšem nacházejí jen v úvodní fázi. Odborníci zatím detailně zvažují různé varianty postupu, které by mohly vést k maximalizaci deště.

Dubaj a Burdž Chálifa v mracích FINAL

Pomáhají v tom vědci z USA. Experti z americké Univerzitní společnosti pro atmosferický výzkum (UCAR) provádějí “detailní modelové studie”, o nichž podrobněji informoval představitel jeden z vědců, Roelof Bruintjes.

“V současné době provádíme základní vyhodnocování toho, jaké dopady na počasí bude mít ten či onen druh hory, jak má být hora vysoká a jaký její tvar by byl nejoptimálnější,“ uvedl.

Základní zprávu o výsledcích první fáze projektu “dešťové hory” a možných krocích k její výstavbě předloží vědecký tým letos v létě.

Na dosavadní předběžné výzkumy toho, jaké bude mít stavba umělé hory dopady na počasí, dostala UCRA (společně s Národním centrem pro meterologii a seizmologii) dotaci 400 tisíc dolarů (9,5 milionu Kč).

Celkově vláda SAE v loňském roce investovala do výzkumu umělých procesů na vyvolávání deště částku 558 tisíc dolarů (více než 13 milionů Kč).

Zástupce vědeckého týmu, který v Emirátech připravuje stavbu “umělého dešťového objektu”, vysvětlil, že vysoké hory nutí proudící vzduch vystoupat do vyšších vrstev atmosféry, což vede ke vzniku mraků, které pak mohou za určitých podmínek přinést déšť.

Hora není jednoduchá

“Postavit horu není jednoduchá věc,” prohlásil Bruintjes.

“Aktuálně finišujeme s výzkumem toho, jak co nejlépe přizpůsobit obecné meteorologické principy na velmi specifické podmínky zdejšího počasí,” upřesnil.

Úřady zatím neupřesnily, kde by umělá hora mohla být postavena. Vědci totiž ještě stále testují více lokalit na různých místech Emirátů.

Bruintjes upřesnil, že pokud vláda SAE projekt schválí, bude jeho druhou fází detailní technické zkoumání, na jehož základě vybraná stavební firma definitivně řekne, zda projekt je uskutečnitelný, či nikoliv.

O tom, že otázka budoucího zajišťování vody a zavlažování je jednou z nových priorit vládnoucích šejků, svědčí i to, že pro geoinženýring, respektive pro umělé ovlivňování počasí a vytváření umělých mraků vytvořila speciální oddělení, které působí při Národním centru pro meterorologii a seizmologii.

V emirátech více prší 

Toto speciální oddělení pro ovlivňování počasí provádí výzkum a různé experimenty na celém území SAE.
V letošním roce provedlo již 75 pokusů na vytváření umělých dešťových mraků. Což je čtyřnásobný počet experimentů provedených v roce 2015. Cílem každého experimentu bylo vytvořit 5 až 6 dešťových mraků.

Úřady tvrdí, že díky zvyšujícímu se počtu těchto cílených akcí na ovlivnění počasí v zemi více pršelo. Nebylo však možné spolehlivě prokázat souvislost vyšších dešťových srážek v zemi a prováděných meteorologických experimentů.

Spojené arabské emiráty nedávno spustily pětiletý výzkumný projekt za 5 milionů dolarů, jehož cílem je umělé vyvolávání deště. Program má přitáhnout různé vědce, kteří se budou zabývat možnostmi a nástroji pro umělé ovlivňování počasí.

(red)