Lidský život lze podle vědců ze Silicon Valley prodloužit až na 170 let.

Lidský život by se mohl prodloužit až na 170 let, pokud by se povedlo prodloužit schopnost lidského těla udržovat stabilní vnitřní prostředí. Řešení tohoto problému hledá lékař a investor Joon Yun ve spolupráci s odborníky ze Stanfordovy univerzity a dalšími vědci ze Silicon Valley.

„Vždycky jsem říkal, že v životě jsou jen dvě jistoty: smrt a daně. U smrti si už ale nejsem tolik jistý,“ prohlásil Stuart Kim profesor vývojové biologie a genetiky na Stanfordově univerzitě.

Profesor Kim tak jednoduše věří, že stárnutí je problém, který lze vyřešit.

Řada výzkumníků se domnívá, že proces stárnutí je způsoben snižující se schopností lidského těla stabilizovat své vnitřní prostředí navzdory podnětům způsobujícím stres. Tato schopnost organismu se nazývá homeostatická kapacita.

Když je lidské tělo mladé, obvykle se velmi snadno a rychle vyrovnává s výkyvy krevního tlaku či zvýšené hladiny cukru. Tělo má totiž velmi vysokou homeostatickou kapacitu.

Avšak v průběhu let se homeostatická kapacita snižuje a tělo již není schopno tyto změny regulovat. To má poté za následek vznik onemocnění jako je cukrovka nebo zvýšený krevní tlak.

„Vždycky jsem říkal, že v životě jsou jen dvě jistoty: smrt a daně. U smrti si už ale nejsem tolik jistý.“

Člověk obvykle o své homeostatické kapacitě nemá ani tušení, dokud ji přibližně ve středním věku nezačne ztrácet.

„Až do zhruba 45 let lidé nejvíce umírají kvůli působení vnějším stresorů, jako jsou zranění nebo infekce. Jak ale stárneme, tak umíráme kvůli ztrátám našich vnitřních kapacit,“ řekl profesor Kim.

Pomocí udržování stále stabilní homeostatické kapacity by se lidský život mohl prodloužit až daleko za doposud uznávanou maximální délku lidského života, což je přibližně 120 let. Došlo by k prodloužení střední délky života, takže by se člověk mohl cítit na 50 let, i když by mu ve skutečnosti bylo 80 let.

„Není to stejné jako plastická chirurgie, která pouze zahlazuje vnější nedostatky. Jde o to udělat osobu mladší zevnitř,“ uvedl doktor Joon Yun.

Ten dokonce kvůli tomu, aby podpořil zájem výzkumníků o prodloužení života, vytvořil speciální cenu Palo Alto Longevity Prize. Vědecký tým, který přijde na způsob, jak udržet lidskou populaci mladou, dostane rovný jeden milion dolarů (přes 24 milionů korun).

První polovina ceny má být udělena týmu, který dokáže obnovit homeostatické schopnosti u stárnoucího dospělého savce. Druhou polovinu ceny pak dostane tým, jenž u libovolného savce zlepší homeostatické schopnosti o 50 procent z publikovaných norem.

(red)