Někdejší redaktor České televize a moderátor TV Nova, Stanislav Brunclík, natočil třeskutý dokument s názvem „Pryč z EU“, jenž tvrdě útočí na samotnou podstatu Evropské unie. Dokument se snaží vyvrátit některé hlavní mýty o prospěšnosti a přínosech Evropské unie. V bodech přinášíme některé hlavní tvrzení a myšlenky obsažené v tomto protiunijním filmu. 


Přehled některých tvrzení a závěrů obsažených ve filmu PRYČ Z EU:

 • Jestliže náš národ dokázal přežít protektorát, komunisty i monarchii, dozajista dokáže přežít i vystoupení z Evropské unie
 • Rozšíření EU o státy Východní Evropy bylo primárně přínosem pro velké státy, které potřebovaly najít nový odbyt svých služeb a výrobků
 • Evropská unie dává na svoji vlastní propagaci násobně více peněz než firma Coca Cola. Světový potravinářský gigant si ale na reklamu bere peníze z vlastního zisku, zatímco Unie k tomu používá peníze daňových poplatníků
 • Eurodotace jsou založeny na krádeži peněz z kapes daňových poplatníků 
 • Vývoz zboží z České republiky do zemí původní EU byl vyšší před vstupem Česka do EU, než je ten současný
 • Od vstupu ČR do EU neustále narůstá byrokratická zátěž podnikatelů
 • Evropská unie není založena na skutečném tržním hospodářství, nýbrž na centrálním plánování všeho 
 • Rozdíl v životní úrovni mezi Českem a západními státy EU se nezmenšuje, ale naopak se prohlubuje 

Film poukazuje na slib někdejšího premiéra Špidly, který před referendem o vstupu ČR do EU sliboval, že nejdéle za sedm let (což by znamenalo nejpozději v roce 2012) se životní úroveň Česka vyrovná německé.

Fakta však ukazují na vývoj opačný:

Průměrná mzda v Německu vzrostla v letech 2004 až 2017 o cca 125 procent na 3 700 euro, v přepočtu 94 500 korun. V ČR za dané období vzrostla průměrná mzda o 53 procent na 29 tisíc korun v roce 2017.

Rozdíl mezi ČR a SRN se prohloubil.

 • Euro je politický projekt, který nemá s hospodářským a udržitelným růstem vůbec nic společného. Euro je projekt politiků a bank a slouží k jediné věci. Je to jeden z nástrojů k ovládnutí půl miliardy lidí v prostředí Evropy
 • EU převzala principy neomarxistické ideologie

Film zde prezentuje jména evropských politiků s komunistickou minulostí. Například José Manuel Barroso, portugalský předseda Evropské komise 2004 až 2014, obdivoval Mao Ce-tunga. V roce 1974 byl jedním z vůdců studentských nepokojů pozdější komunistické strany portugalských dělníků.

Eurokomisař Pavel Telička vstoupil do KSČ ve 21 letech v roce 1988. Eurokomisař Maroš Šefčovič byl členem KSČ do roku 1989.

 • EU podporuje migraci do Evropy ve snaze rozmělnit původní společnost, rozbít zažité historické vztahy, nastolit společnost jako bezbarvou hmotu. (sfr)