Premiér Babiš na slavnostním zahájení výtvarné soutěže o vytvoření nejkrásnějšího a nejvěrnějšího portrétu předsedy vlády ČR.

Premiér Andrej Babiš vypsal vládní výběrové řízení na malířské zhotovení svého portrétu. Cílem výtvarné soutěže je portrétovat Babiše natolik věrně, aby z obrazu na první pohled vyplynuly všechny Babišovy pozitivní vlastnosti, tedy pravdomluvnost, čestnost, neomylnost, zdrženlivost, skromnost a slušnost. 

Ve druhém plánu by měl obraz také evokovat Babišovu poctivost a férovost.

Na titulní fotografii, která pochází ze slavnostního zahájení výběrového řízení na Babišův portrét, je zřetelně vidět, že cílem výběrového řízení bylo nakreslit Babiše pokud možno ještě lépe, než v reálné podobě… (viz text prezentace promítaný v pozadí, vpravo).

Jak se ale vyjádřil jeden z potenciálních účastníků výběrového řízení, nebude obrazy nutné oproti předloze nijak vylepšovat.

„Nikdo z nás malířů nepotřebuje kreslit premiéra lépe, než jaký je ve skutečnosti, protože jeho rysy jsou dokonalé a věrně odrážejí všechny jeho pozitivní vlastnosti,“ upřesnil pod příslibem anonymity.

Agentuře EURINA se exkluzivně podařilo přijmout pozvání pana premiéra na návštěvu u něho doma, kde prezentoval první došlé obrazy, jimiž byl Babiš naprosto okouzlen. U některých se nechal osobně zvěčnit.

Se svolením autorky, přetiskujeme návrh, respektive dvojnávrh, který Babišovi nakreslila paní Pavlína Pikatičová z Dolních Gerníkovic (ANO v obci získalo plných 85 % hlasů).

Své 2 obrazy nazvala paní Pikatičová nedvojsmyslně jako:

„CTNOSTNÝ ANDREJ – ELEKTRONICKÝ KONTROLOR“ (obraz vlevo, tedy po Babišově pravici)

a

„STRÝČEK ANDREJ – OTEC NÁRODA“ (obraz vpravo).

Babiš prozradil, že k posouzení umělecké kvality obrazů paní Pikatičové si přizval přední tuzemské odborníky a kunsthistoriky. Ti se podle něho vysmáli amatérské a pseudoumělecké úrovni těchto „malůvek“.

Přesto Babiš trvá na tom, že obrazy mají nespornou kvalitu danou přinejmenším tím, že je na obrazech prezentován předseda české vlády.

Z čistě kapacitních důvodů se fotografovi agentury EURINA bohužel nepodařilo vyfotit další malby, které se zúčastnily soutěže o nejlepší obraz ANDREJE BABIŠE. Z fotografových slov ale plyne, že obrazy vykreslovaly Babiše se stejnou vášní a úctou k jeho zásluhám a pozitivním vlastnostem, jako poloamatérské skicy paní Pikatičové.

Podle neoficiálních a dosud nepotvrzených informací budou vítězné portréty Andreje Babiše prezentovány také na billboardech v rámci předvolební kampaně.

Zdroj: EVROPSKÁ INVESTIGATIVNÍ AGENTURA / EUROPEAN INVESTIGATIVE AGENCY (EURINA)