Stát proti demokracii. Španělští policisté řízení centrální vládou přepadávali dne 1. října 2017 volební místnosti, v nichž probíhalo referendum o samostatnosti Katalánska a kradli volební lístky i hlasovací urny. Důkaz toho, že vlády umožňují demokratické mechanismy jen tehdy, pokud se jim hodí a pokud tyto úkony (volební hlasovací rituály) napomáhají udržování či posilování jejich moc.