Miloš Zeman skládal prezidentský slib do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha. Zeman při tom nepoložil ruku na ústavu, k čemuž byl předtím vyzván předsedou Sněmovny Vondráčkem (ANO). (8. 3. 2018)

Prezident Miloš Zeman se při prezidentském slibu nedotkl Ústavy ČR z toho důvodu, že trpí silnou ústavofóbií, tedy vyhroceně panických strachem z ústavy. Vypátrala to Evropská investigativní agentura (EURINA). Podle jejích informací se Zeman již několikrát z této fóbie léčil. Průběh inaugurace ukázal, že léčba skončila totálním neúspěchem. 

Miloš Zeman ve čtvrtek 8. března 2018 skládal prezidentský slib do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha. Zeman při tom nepoložil ruku na ústavu, k čemuž byl předtím vyzván předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

„Pane prezidente, prosím abyste nyní položil ruku na Ústavu České republiky, přečetl slib prezidenta republiky a poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil,“ vyzval šéf Sněmovny Miloše Zemana.

Prezident však výzvu neuposlechl zcela a pronesl prezidentský slib bez položení ruky na ústavu.

„Slib se skládá tak, že zvolený přistoupí na výzvu předsedy Poslanecké sněmovny ke stolku, na němž leží ústava, položí na ní ruku, přečte slib prezidenta republiky a poté podáním ruky předsedovi a následným podpisem tento slib potvrdí.“ (Zdroj: kniha Prezident republiky, autor: ústavní právník Zdeněk Koudelka)

Intenzivní pátrání agentury EURINA v této věci však nasvědčují tomu, že nebylo v Zemanových fyzických a zejména psychických silách se ústavy dotknout.

Jeho silná ústavofóbie se totiž projevuje nikoliv pouze ve smyslu fyzickém – pacient není schopen se dotknout jakéhokoliv fyzického výtisku ústavy; není dokonce ani schopen se na takový výtisk podívat. Pokud by tak učinil, hrozí jeho fyzické zhroucení.

Zemanova ústavofóbie se však projevuje i mentálně, tedy například v jeho politické činnosti. Například tím, že pacient nerespektuje základní ústavní zvyklosti, nectí ústavní principy a ignoruje ducha ústavy.

V této mentální stránce prezidentovy ústavní psychické poruchy tkví podle zjištění agentury EURINA důvody toho, proč Zeman jmenoval do funkce předsedy vlády Andreje Babiše a následně i jeho první vládu, aniž by tato vláda měla předjednánu většinovou podporu v Poslanecké sněmovně.

Zemanova klinická ústavofóbie je zjevnou příčinou toho, že psychicky nemocný prezident udržuje ve funkci Babišovu vládu i při druhém pokusu, i když ani tentokrát nemá zajištěnu většinu v zákonodárném sboru.

Dlouhodobé investigace v této věci dokazují, že Zeman svou doposud veřejně skrývanou nemocí trpí již od samého počátku výkonu funkce prezidenta. Jeho ústavofóbie tak zavinila i předchozí zjevné obejití ústavy v roce 2013, kdy Zeman po svém lednovém zvolení nastoupil do funkce prezidenta.

Tehdy, také v rozporu s ústavní zvyklostí, nainstaloval do funkce předsedy vlády Jiřího Rusnoka a jeho ministry, kteří ve svých funkcích vydrželi více než půl roku, aniž by získali důvěru Poslanecké sněmovny.

Podle nejčerstvějších zjištění agentury EURINA nyní Zemanova ústavofóbie nabývá pokročilejšího, posledního stádia: duch Ústavy ČR začíná Zeman strašit i ve spánku.

Prezident tak trpí chronickou nespavostí. I z těchto důvodů Zeman viditelně zhubl a začíná fyzicky chřadnout.

Zdroj: EVROPSKÁ INVESTIGATIVNÍ AGENTURA / EUROPEAN INVESTIGATIVE AGENCY (EURINA)