V důsledku snížení spotřební daně dochází od 1. června 2022 k poklesu cen pohonných hmot na všech 304 čerpacích stanicích MOL. Samotná spotřební daň se snižuje o 1,50 korun/litr, což zároveň způsobí snížení daně z přidané hodnoty (DPH) o 0,30 Kč/litr.

Celkový pokles o 1,80 Kč za litr pohonných hmot společnost MOL plně promítne do výsledné ceny na čerpacích stanicích. A to bez ohledu na doprodej paliv nakoupených ještě s vyšší spotřební daní.

Cena pohonných hmot se skládá z aktuální ceny ropy na světových trzích, nákladů na její zpracování na motorová paliva a jejich distribuci. Významnou část ceny dále tvoří právě daně. (sfr)