LAMA ENERGY GROUP se chce zapojit do dodávek biometanu. Již provedla první test.

Do roku 2030 má v České republice až deset procent spotřeby zemního plynu pokrýt biometan. Palivo pocházející z obnovitelných zdrojů má výborné technické vlastnosti, naráží však na úskalí, jak jej dostat do distribuční soustavy zemního plynu. S řešením přichází LAMA ENERGY GROUP, která se chce zapojit do dodávek tohoto obnovitelného zdroje energie.

Na jižní Moravě pilotně vtlačila do sítě biometan vyrobený v bioplynové stanici v Herálci, vzdálené cca 150 km.

V úterý 18. června se uskutečnil pilotní test vtláčení biometanu do plynárenské soustavy z nákladního automobilu s tlakovými lahvemi. Vtláčení proběhlo v těžebním středisku zemního plynu, provozovaném společností LAMA GAS & OIL, která na Břeclavsku těží ropu a zemní plyn.

Biometan byl vyroben v bioplynové stanici v Herálci na Vysočině, vlastněné skupinou SUR LIE, která je průkopníkem ve výrobě biometanu v České republice.

„Jsme rádi, že můžeme napomoci vyzkoušet novou cestu dodávky biometanu k zákazníkům. Biometan je ekologické palivo, které navíc zvyšuje energetickou nezávislost České republiky,“ oznámil Ondřej Malinovský, energetický expert SUR LIE.

Bioplynka v Herálci se potýkala se stejným problémem, který bude řešit většina instalací pro upgrade bioplynu na biometan. A tím je obtížné, či nemožné připojení k distribuční soustavě plynu.

A tak namísto vtáčení do plynárenské soustavy v místě výroby byl biometan dopraven speciálním nákladním automobilem s tlakovými lahvemi na těžební středisko. Zde byl za pomocí dalších technických zařízení vtlačen do distribuční soustavy zemního plynu. Technickou podporu zajistila společnost Adast Engineering.Biometan, který vzniká zušlechtěním bioplynu, obsahuje více než 95 % metanu a může zemní plyn úplně nahradit. Jde ovšem o plně obnovitelný zdroj energie, lze jej tudíž považovat za uhlíkově neutrální, tedy šetrný k životnímu prostředí.

Navíc jde o zdroj energie, vyrobený na Českém venkově, a tak krom zvyšování energetické nezávislosti České republiky přispívá také k zachování práce v zemědělství.

Test byl zaměřen na prověření technické proveditelnosti vtláčení, kontrolu objemu a kvality vtlačeného plynu. Smyslem celého projektu je zajistit možnost dodávek biometanu do české plynárenské soustavy pro bioplynové stanice, které nejsou na síť provozovanou společností GasNet potrubně napojeny.

Biometan takto vtlačený do plynárenské soustavy bude následně využit pro zákazníky společnosti LAMA energy.

„Biometan vyrobený v ČR z obnovitelných zdrojů umožní zákazníkům snižovat uhlíkovou stopu jak při využití v dopravě jako bio-CNG, tak při energetickém využití v plynových kotlích,“ uvedl Marek Tikal z LAMA energy.O LAMA ENERGY GROUP

LAMA ENERGY GROUP je soukromá investiční skupina se sídlem v České republice. Hlavními obory jejího podnikání jsou energetika, teplárenství, ropa a zemní plyn a telekomunikace. Hlavní obchodní aktivity se soustředí na střední Evropu a Severní Ameriku. LAMA ENERGY GROUP je druhým největším českým těžařem ropy a zemního plynu. Provozuje několik tepláren a patří mezi významné prodejce elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům.

Je také předním českým poskytovatelem placené televize s řadou atraktivních sportovních programů. Od roku 2013 se rychle rozvíjí podnikání skupiny v regionu Severní Ameriky prostřednictvím společností PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION a WILDLAMAS. Od roku 2019 působí skupina prostřednictvím LAMA INVESTMENTS MONGOLIA i v Mongolsku. (sfr)