Služba Mindwell k péči o psychické poruchy používá zdravotnický prostředek třídy I.

Služba Mindwell, která umožňuje systematickou péči pro nejčastější psychické poruchy a prevenci širokého spektra psychických potíží, používá zdravotnický prostředek (ZP) třídy I. Jedná se o jedinou platformu s kognitivně-behaviorální terapií (KBT) zaměřenou na duševní zdraví v České republice, která zdravotnický prostředek používá.

Mindwell je služba, která používá zdravotnický prostředek třídy I. s názvem MW DP (Mindwell Digital Platform). „Zařazení MW DP mezi zdravotnické prostředky považuje Mindwell za důležitý krok, který reflektuje kvalitu služby Mindwell a pomáhá nám profilovat se směrem do zdravotnictví.

Je to u nás jediná platforma s kognitivně-behaviorální terapií (KBT) na duševní zdraví, která používá ZP a která může pomoci se zlepšením dostupnosti terapie indikovaným pacientům“ uvádí František Vlček, ředitel rozvoje a inovací zdravotnického holdingu AKESO a odpovědná osoba za dodržování předpisů (PRRC) v souvislosti se zdravotnickým prostředkem MW DP.

Už nyní však má služba Mindwell podporu zdravotních pojišťoven ČPZP, ZP MV ČR a VoZP, které vybrané programy částečně nebo dokonce plně hradí.

„Našim cílem je, aby Mindwell byl dostupný všem, kteří se rozhodnou s terapií začít,“ uvedla spoluzakladatelka a CEO Mindwell Jelena Holomany. Mindwell nabízí systematickou péči o duševní zdraví, nesnaží se však nahradit osobní terapii, ale chce pomoct jak přetíženému systému, tak klientovi s dostupností kvalitní péče.

V platformě klient prochází několika moduly, které mu pomohou získat lepší pochopení svého stavu. Naučí se různé terapeutické metody a vyzkouší si je použít v terapeutických interaktivních cvičeních. Každý modul kromě cvičení obsahuje vzdělávací texty, audiostopy a videa, příběhy a dotazníky. Interaktivní cvičení pomůžou aplikovat nové znalosti na životní situace klienta.

Výhodou je, že modul lze procházet vlastním tempem a klient ho může vyplňovat i během několika dní. Programem klienta provází odborník na kognitivně-behaviorální terapii. Terapeut klienta povzbuzuje, pomáhá mu s programem a pravidelně poskytuje písemnou zpětnou vazbu na každý dokončený modul do 7 dní.

„Zvyšování dostupnosti terapie je klíčové pro zlepšení duševního zdraví jednotlivců i celé společnosti, neboť může vést k nižšímu výskytu závažnějších duševních poruch a k lepšímu zvládání životních obtíží. Krokem vpřed je odstranění finančních překážek a umožnění, aby terapie byla přístupná pro každého, kdo ji potřebuje. Otevření dveří k terapii a zajištění její dostupnosti pro všechny vysílá jasný signál, že mluvit o duševním zdraví není tabu, ale důležitá součást lidského života,“ dodala Jelena Holomany.

O službě Mindwell

Mindwell je digitální terapie, která nabízí systematickou péči pro nejčastější psychické poruchy a prevenci širokého spektra psychických potíží. Aktuálně nabízí terapeutické programy zaměřené na řešení deprese, úzkosti a syndromu vyhoření. Díky terapeutickým programům je péče o duševní zdraví pacientům dostupná ihned z pohodlí a soukromí domova.

Mindwell, který je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie a klinická psychologie, vytvořili nejlepší odborníci z řad psychiatrů a psychoterapeutů pro kognitivně-behaviorální terapii v České republice. Službu Mindwell plně hradí VoZP, ČPZP a částečně ZP MV ČR.

MW DP je zdravotnický prostředek I. třídy, který je určený pro pacienty starší 18 let, u kterých slouží jako prevence rozvoje závažných psychiatrických onemocnění, a tudíž pomáhá při zvládání mírných až středně závažných psychických potíží. Před použitím některého Programu je nutné si pečlivě přečíst informace k bezpečnému používání MW DP na https://mindwell.cz/zdravotnicky-prostredek.

Mindwell je strategickou investicí zdravotnického holdingu AKESO, mimo jiné provozovatele Nemocnice Hořovice, AKESO Polikliniky v Praze, Rehabilitační nemocnice Beroun a Centra duševní rehabilitace v Berouně. (kom)